Thông tin truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký
 
Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Manhua, Martial Arts, Mystery

Tác giả: Kim Dung, Mã Vinh Thành

Nhóm dịch: ComicVn

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 128844      Người theo dõi: 242      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Ỷ thiên (nương tựa vào trời) là tên của một thanh bảo kiếm. 'Trời' từ xưa đến nay vốn là một khái niệm siêu thực, tượng trưng cho ý muốn của nhân dân. Ỷ thiên như vậy còn có nghĩa là nương tựa vào nhân dân. Đồ long (giết rồng) là tên một thanh bảo đao. 'Rồng' trong văn hóa phong kiến phương đông luôn là biểu tượng của vua chúa, của bộ máy cai trị quyền lực. Như vậy, 'Ỷ thiên đồ long ký' chính là câu chuyện kể về việc dựa vào sức mạnh của nhân dân để diệt trừ một đế quốc cai trị tàn bạo. Chúng tôi xin được  gọi tác phẩm này là một thiên anh hùng ca của chủ nghĩa yêu nước.

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 048 22/9/2013 Chưa có
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 047 21/8/2013 Chưa có
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 046 20/8/2013 Download (1) | (2)
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 045 20/8/2013 Download (1) | (2)
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 044 13/2/2013 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 043 5/2/2013 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 042 5/2/2013 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 041 5/2/2013 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 040 26/1/2013 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 039 25/1/2013 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 038 25/1/2013 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 037 25/1/2013 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 036 25/1/2013 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 035 25/1/2013 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 034 25/1/2013 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 033 26/1/2013 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 032 26/1/2013 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 031 24/9/2012 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 030 23/9/2012 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 029 23/9/2012 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 028 7/9/2012 Chưa có
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 027 7/9/2012 Chưa có
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 026 5/9/2012 Chưa có
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 025 1/9/2012 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 024 28/8/2012 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 023 28/8/2012 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 022 28/8/2012 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 021 28/8/2012 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 020 28/8/2012 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 019 28/8/2012 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 018 28/8/2012 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 017 28/11/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 016 26/11/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 015 22/11/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 014 20/11/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 013 17/11/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 012 15/11/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 011 12/11/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 010 10/11/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 009 7/11/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 008 5/11/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 007 3/11/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 006 31/10/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 005 29/10/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 004 29/10/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 003 29/10/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 002 29/10/2011 Download
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chapter 001 29/10/2011 Download
Hình ảnh