Thông tin truyện Xuân Thu Chiến Hùng
 
Xuân Thu Chiến Hùng

Thể loại: Action, Adventure, Historical, Martial Arts, Supernatural

Tác giả: Cao Zhi Hao, Qiu Fu Long

Nhóm dịch: ComicVn

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 971794      Người theo dõi: 662      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Thắng Công Tử – một mãnh tướng trong thời kỳ Xuân Thu. Sau khi đánh thắng thứ 100 trong đời, Thắng Công Tử trên đường trở về gặp Bá Cơ – người con gái tuyệt đẹp đồng thời là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Thắng Công Tử.

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 224 11/5/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 223 11/5/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 222 11/5/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 221 11/5/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 220 11/5/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 219 11/5/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 218 29/3/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 217 25/3/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 216 14/3/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 215 5/3/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 214 25/2/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 213 22/2/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 212 14/2/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 211 27/1/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 210 27/1/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 209 25/1/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 208 25/1/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 207 25/1/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 206 24/1/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 205 24/1/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 204 24/1/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 203 24/1/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 202 24/1/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 201 24/1/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 200 24/1/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 199 24/1/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 198 24/1/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 197 24/1/2014 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 196 30/10/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 195 27/10/2013 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 194 27/10/2013 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 193 27/10/2013 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 192 27/10/2013 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 191 27/10/2013 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 190 27/10/2013 Download (1) | (2)
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 189 14/9/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 188 14/9/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 187 17/8/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 186 14/8/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 185 11/8/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 184 10/8/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 183 9/8/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 182 8/8/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 181 7/8/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 180 6/8/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 179 5/8/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 178 5/8/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 177 5/8/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 176 2/8/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 175 1/8/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 174 31/7/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 173 30/7/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 172 23/6/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 171 20/6/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 170 13/6/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 169 6/6/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 168 6/6/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 167 28/5/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 166 27/5/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 165 25/5/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 164 25/5/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 163 16/5/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 162 9/5/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 161 6/5/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 160 5/5/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 159 3/5/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 158 3/5/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 157 27/4/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 156 26/4/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 155 25/4/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 154 25/4/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 153 21/4/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 152 21/4/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 151 21/4/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 150 18/4/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 149 18/4/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 148 18/4/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 147 18/4/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 146 14/4/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 145 14/3/2013 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 144 7/3/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 143 6/3/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 142 20/11/2012 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 141 19/11/2012 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 140 4/11/2012 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 139 23/10/2012 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 138 20/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 137 20/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 136 13/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 135 13/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 134 3/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 133 3/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 132 3/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 131 3/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 130 3/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 129 3/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 128 3/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 127 3/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 126 3/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 125 3/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 124 3/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 123 3/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 122 3/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 121 3/9/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 120 19/5/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 119 19/5/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 118 19/5/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 117 19/5/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 116 19/5/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 115 10/5/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 114 10/5/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 113 7/4/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 112 1/4/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 111 29/2/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 110 25/2/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 109 14/2/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 108 14/2/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 107 25/1/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 106 25/1/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 105 22/1/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 104 15/1/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 103 5/1/2012 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 102 25/12/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 101 21/6/2013 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 100 9/12/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 099 3/12/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 098 26/11/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 097 18/11/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 096 11/11/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 095 4/11/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 094 29/10/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 093 21/10/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 092 15/10/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 091 7/10/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 090 1/10/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 089 24/9/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 088 19/9/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 087 19/9/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 086 8/9/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 085 1/9/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 084 25/8/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 083 19/8/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 082 11/8/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 081 5/8/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 080 28/7/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 079 21/7/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 078 14/7/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 077 7/7/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 076 1/7/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 075 24/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 074 23/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 073 21/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 072 20/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 071 18/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 070 17/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 069 17/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 068 15/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 067 15/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 066 13/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 065 12/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 064 12/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 063 10/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 062 9/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 061 8/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 060 7/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 059 4/6/2011 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 058 3/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 057 2/6/2011 Chưa có
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 056 1/6/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 055 29/5/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 054 27/5/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 053 25/5/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 052 24/5/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 051 20/5/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 050 17/5/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 049 15/5/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 048 13/5/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 047 8/5/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 046 4/5/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 045 24/4/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 044 18/4/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 043 18/4/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 042 18/4/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 041 18/4/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 040 15/2/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 039 10/2/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 038 6/2/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 037 2/2/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 036 31/1/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 035 31/1/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 034 22/1/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 033 22/1/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 032 22/1/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 031 14/1/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 030 7/1/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 029 7/1/2011 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 028 31/12/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 027 31/12/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 026 31/12/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 025 31/12/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 024 31/12/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 023 15/12/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 022 15/12/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 021 28/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 020 25/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 019 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 018 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 017 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 016 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 015 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 014 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 013 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 012 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 011 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 010 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 009 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 008 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 007 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 006 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 005 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 004 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 003 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 002 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Hồi 001 20/11/2010 Download
Xuân Thu Chiến Hùng Dự chương 9/6/2011 Download
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan