Thông tin truyện Võ Thần Phượng Hoàng
 
Võ Thần Phượng Hoàng

Thể loại: Action, Adventure, Drama, Manhua, Martial Arts, Sci-fi, Supernatural

Tác giả: Ôn Nhật Lương

Nhóm dịch: ComicVn

Tình trạng: Đã hoàn thành       Số lượt xem: 294317      Người theo dõi: 144      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Đây là thời đại sau thời đại của Bạch Võ Nam (Võ Thần 300) 200 ngàn năm sau. Ở thời đại này, sức mạnh võ thần vẫn còn nhưng không mạnh như trước nữa. Câu chuyện xoay quanh chàng trai tên Phi Lịch, trong hành trình đi tìm kí ức. Nhưng đằng sau kí ức đó lại là 1 âm mưu to lớn! Tất cả diễn biến sau này đều phức tạp và gay cấn!

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 138 5/12/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 137 5/12/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 136 2/12/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 135 1/12/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 134 27/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 133 26/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 132 24/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 131 23/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 130 21/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 129 20/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 128 19/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 127 28/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 126 17/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 125 17/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 124 14/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 123 13/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 122 12/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 121 11/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 120 9/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 119 8/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 118 7/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 117 6/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 116 6/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 115 4/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 114 3/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 113 2/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 112 1/11/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 111 31/10/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 110 29/10/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 109 21/10/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 108 19/10/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 107 5/10/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 106 10/9/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 105 27/8/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 104 22/8/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 103 20/8/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 102 18/8/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 101 9/8/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 100 4/8/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 099 27/7/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 098 23/7/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 097 17/7/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 096 14/7/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 095 12/7/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 094 11/7/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 093 6/7/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 092 5/7/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 091 28/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 090 27/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 089 25/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 088 24/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 087 23/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 086 22/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 085 20/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 084 20/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 083 18/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 082 17/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 081 15/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 080 13/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 079 11/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 078 9/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 077 5/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 076 3/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 075 2/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 074 1/6/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 073 30/5/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 072 25/5/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 071 25/5/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 070 25/5/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 069 25/5/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 068 21/5/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 067 19/5/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 066 15/5/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 065 13/5/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 064 9/5/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 063 6/5/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 062 30/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 061 28/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 060 26/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 059 24/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 058 24/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 057 21/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 056 21/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 055 21/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 054 15/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 053 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 052 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 051 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 050 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 049 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 048 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 047 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 046 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 045 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 044 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 043 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 042 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 041 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 040 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 039 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 038 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 037 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 036 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 035 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 034 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 033 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 032 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 031 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 030 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 029 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 028 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 027 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 026 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 025 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 024 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 023 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 022 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 021 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 020 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 019 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 018 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 017 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 016 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 015 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 014 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 013 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 012 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 011 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 010 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 009 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 008 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 007 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 006 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 005 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 004 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 003 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 002 14/4/2011 Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 001 14/4/2011 Download
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan