Thông tin truyện Ushio and Tora
 
Ushio and Tora

Tên khác: Ushio to Tora

Thể loại: Action, Comedy, Horror, Shounen

Tác giả: Kazuhiro Fujita

Nhóm dịch: BlogTruyen

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 620020      Người theo dõi: 721      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Cực hay, không đọc là vô cùng tiếc!Một siêu phẩm của thời đại
"Ushio và Tora" được sáng tác bởi Kazuhiro Fujita, được xuất bản ở tại Việt Nam với tên "Cậu bé thần giáo". Được nhận giải thưởng Shogakukan Manga Award cho thể loại shounen năm 1992. Đây là truyện vô cùng hay, được xếp hạng 1 trong 50 truyện hay nhất trên thế giới.

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Ushio and Tora Chap 175 15/11/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 174 15/11/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 173 7/11/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 172 7/11/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 171 7/11/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 170 22/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 169 21/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 168 18/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 167 17/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 166 13/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 165 13/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 164 13/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 163 13/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 162 13/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 161 13/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 160 13/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 159 4/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 158 4/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 157 4/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 156 4/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 155 4/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 154 4/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 153 4/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 152 4/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 151 4/8/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 150 11/7/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 149 11/7/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 148 11/7/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 147 11/7/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 146 11/7/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 145 10/7/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 144 10/7/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 143 10/7/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 142 10/7/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 141 10/7/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 140 29/6/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 139 28/6/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 138 14/6/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 137 13/6/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 136 12/6/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 135 17/5/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 134 4/5/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 133 27/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 132 27/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 131 26/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 130 26/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 129 20/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 128 20/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 127 20/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 126 20/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 125 20/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 124 20/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 123 11/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 122 9/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 121 9/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 120 9/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 119 9/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 118 9/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 117 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 116 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 115 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 114 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 113 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 112 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 111 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 110 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 109 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 108 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 107 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 106 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 105 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 104 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 103 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 102 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 101 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 100 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 099 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 098 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 097 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 096 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 095 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 094 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 093 4/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 092 23/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 091 23/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 090 20/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 089 20/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 088 20/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 087 20/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 086 18/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 085 18/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 084 18/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 083 15/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 082 15/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 081 15/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 080 15/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 079 15/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 078 15/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 077 15/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 076 15/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 075 15/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 074 15/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 073 9/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 072 8/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 071 8/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 070 8/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 069 8/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 068 8/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 067 8/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 066 4/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 065 2/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 064 2/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 063 2/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 062 2/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 061 2/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 060 2/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 059 2/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 058 2/3/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 057 24/2/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 056 24/2/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 055 23/2/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 054 17/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 053 17/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 052 17/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 051 17/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 050 17/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 049 17/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 048 17/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 047 17/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 046 17/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 045 27/4/2011 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 044 17/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 043 17/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 042 16/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 041 16/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 040 16/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 039 16/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 038 16/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 037 16/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 036 16/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 035 16/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 034 16/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 033 16/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 032 16/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 031 16/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 030 16/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 029 16/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 028 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 027 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 026 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 025 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 024 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 023 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 022 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 021 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 020 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 019 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 018 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 017 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 016 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 015 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 014 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 013 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 012 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 011 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 010 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 009 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 008 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 007 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 006 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 005 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 004 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 003 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 002 15/8/2010 Download (1) | (2)
Ushio and Tora Chap 001 15/8/2010 Download (1) | (2)
Hình ảnh