Thông tin truyện Ultimate X-Men
 
Ultimate X-Men

Thể loại: Action, Adventure, Comic, Fantasy, Sci-fi, Supernatural

Tác giả: Marvel

Nhóm dịch: ComixVn Team

Tình trạng: Đã hoàn thành       Số lượt xem: 175651      Người theo dõi: 98      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Đầu thế kỷ 21, mutant, những người mang đột biến về gen làm cho họ phát triển những năng lực dị thường, bị truy đuổi và gạt ra ngoài xã hội. Chính vào lúc đó, hai nhân vật nổi tiếng hùng mạnh trong cộng đồng mutant là Magneto và Professor X (Xavier) đã lần lượt tạo ra những mái nhà cho các mutant bị ruồng rẫy. Trong khi Brotherhood of Mutants của Magneto thực hiện con đường bạo lực với tiêu chí "Mutant là loài thượng đẳng.", Xavier lại theo đuổi một lý tưởng hoàn toàn đối nghịch. Ông tin tưởng rằng, chỉ có việc xây dựng cầu nối và nền hòa bình giữa con người cùng các mutant mới là giải pháp lâu dài của vấn đề. Với ước vọng đó, Xavier đã thu nạp Cyclops, Marvel Girl, Beast, Storm, Colossus, Iceman và Wolverine để tạo ra thế hệ học viên đầu tiên của mình. Họ là X-Men, những chiến binh chiến đấu vì giấc mơ của Xavier...

Thứ tự xem: Ultimate X-Men 01~25 -> Ultimate War 01~04 -> Ultimate X-Men 26~

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Ultimate X-Men Ultimatum - X-Men Requiem 01 9/4/2012 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 100 9/4/2012 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 099 9/4/2012 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 098 9/4/2012 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 097 9/4/2012 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 096 9/4/2012 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 095 9/4/2012 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 094 9/4/2012 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 093 9/4/2012 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 092 9/4/2012 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 091 3/6/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 090 3/6/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 089 3/6/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 088 3/6/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 087 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 086 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 085 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 084 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 083 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 082 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 081 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 080 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 079 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 078 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 077 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 076 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 075 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 074.5 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 074 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 073 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 072 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 071 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 070 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 069 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 068 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 067 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 066 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 065 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 064 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 063 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 062 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 061 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 060.5 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 060 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 059 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 058 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 057 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 056 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 055 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 054 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 053 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 052 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 051 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 050 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 049 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 048 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 047 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 046 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 045 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 044 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 043 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 042 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 041 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 040 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 039 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 038 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 037 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 036 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 035 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 034 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 033 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 032 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 031 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 030 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 029 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 028 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 027 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 026 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 025 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 024 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 023 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 022 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 021 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 020 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 019 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 018 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 017 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 016 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 015 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 014 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 013 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 012 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 011 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 010 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 009 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 008 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 007 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 006 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 005 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 004 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 003 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 002 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 001 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men 000 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men Ultimate War 004 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men Ultimate War 003 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men Ultimate War 002 28/5/2011 Download (1) | (2)
Ultimate X-Men Ultimate War 001 28/5/2011 Download (1) | (2)