Thông tin truyện Tứ Đại Danh Bổ
 
Tứ Đại Danh Bổ

Thể loại: Action, Historical, Manhua, Martial Arts, Seinen

Tác giả: Ôn Thụy An, Tư Đồ Kiếm Kiều

Nhóm dịch: Homeviet.org + Comicvn

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 970223      Người theo dõi: 506      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình...

Chap 001~106: Nguồn homeviet.org
Chap 107+: Nguồn comicvn.net

Editor : ptit88
Typersetter : zenki85, hoangnam195

 

Update chap 261 -> 273

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 371 30/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 370 29/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 369 29/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 368 28/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 367 28/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 366 28/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 365 28/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 364 27/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 363 27/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 362 26/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 361 26/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 360 26/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 359 25/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 358 24/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 357 22/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 356 21/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 355 20/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 354 20/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 353 19/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 352 19/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 351 17/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 350 16/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 349 15/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 348 14/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 347 13/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 346 13/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 345 13/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 344 10/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 343 9/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 342 9/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 341 9/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 340 6/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 339 6/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 338 4/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 337 3/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 336 2/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 335 2/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 334 2/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 333 31/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 332 30/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 331 29/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 330 29/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 329 28/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 328 27/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 327 27/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 326 25/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 325 23/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 324 23/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 323 23/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 322 22/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 321 22/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 320 20/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 319 19/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 318 17/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 317 15/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 316 14/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 315 13/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 314 11/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 313 11/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 312 9/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 311 7/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 310 30/7/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 309 29/7/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 308 26/7/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 307 24/7/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 306 22/7/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 305 19/7/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 304 16/7/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 303 14/7/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 302 12/7/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 301 8/7/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 273 27/6/2014 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 272 27/6/2014 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 271 27/6/2014 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 270 27/6/2014 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 269 27/6/2014 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 268 27/6/2014 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 267 27/6/2014 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 266 27/6/2014 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 265 27/6/2014 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 264 27/6/2014 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 263 27/6/2014 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 262 27/6/2014 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 261 27/6/2014 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 260 5/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 259 5/9/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 258 29/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 257 28/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 220 30/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 219 25/8/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 218 6/5/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 217 2/5/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 216 29/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 215 26/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 214 26/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 213 26/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 212 26/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 211 26/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 210 26/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 209 26/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 208 26/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 207 26/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 206 26/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 205 26/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 204 26/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 203 26/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 202 26/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 201 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 196 2/2/2013 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 195 2/2/2013 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 194 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 193 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 192 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 191 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 190 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 189 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 188 3/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 187 3/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 186 3/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 185 13/6/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 184 13/6/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 183 10/6/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 182 8/6/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 181 9/5/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 180 9/5/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 179 7/5/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 178 7/5/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 177 5/5/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 176 4/5/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 175 4/5/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 174 4/5/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 173 4/5/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 172 30/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 171 30/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 170 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 169 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 168 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 167 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 166 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 165 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 164 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 163 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 162 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 161 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 160 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 159 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 158 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 157 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 156 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 155 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 154 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 153 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 152 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 151 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 150 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 149 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 148 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 147 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 146 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 145 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 144 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 143 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 142 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 141 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 140 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 139 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 138 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 137 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 136 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 135 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 134 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 133 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 132 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 131 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 130 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 129 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 128 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 127 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 126 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 125 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 124 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 123 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 122 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 121 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 120 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 119 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 118 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 117 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 116 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 115 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 114 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 113 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 112 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 111 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 110 25/4/2011 Download
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 064 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 063 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 062 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 061 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 060 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 059 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 058 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 057 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 056 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 055 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 054 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 053 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 052 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 051 30/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 050 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 049 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 048 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 047 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 046 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 045 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 044 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 043 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 042 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 041 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 040 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 039 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 038 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 037 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 036 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 035 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 034 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 033 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 032 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 031 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 030 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 029 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 028 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 027 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 026 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 025 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 024 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 023 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 022 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 021 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 020 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 019 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 018 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 017 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 016 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 015 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 014 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 013 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 012 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 011 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 010 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 009 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 008 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 007 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 006 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 005 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 004 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 003 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 002 20/11/2012 Chưa có
Tứ Đại Danh Bổ Chapter 001 20/11/2012 Chưa có