Thông tin truyện Tru Tiên
 
Tru Tiên

Tên khác: Celestial Detroyer; 诛仙漫画

Thể loại: Action, Fantasy, Manhua, Romance

Tác giả: Tiêu Đỉnh, Comixo Studio

Nhóm dịch: [BTMT]

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 895672      Người theo dõi: 829      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

     Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.

     Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần... 

 

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Tru Tiên - Chương 140 10/8/2011 Download
Tru Tiên - Chương 139 7/8/2011 Download
Tru Tiên - Chương 138 7/8/2011 Download
Tru Tiên - Chương 137 7/8/2011 Download
Tru Tiên - Chương 136 2/8/2011 Download
Tru Tiên - Chương 135 2/8/2011 Download
Tru Tiên - Chương 134 30/7/2011 Download
Tru Tiên - Chương 133 30/7/2011 Download
Tru Tiên - Chương 132 30/7/2011 Download
Tru Tiên - Chương 131 30/7/2011 Download
Tru Tiên - Chương 130 30/7/2011 Download
Tru Tiên - Chương 129 16/7/2011 Download
Tru Tiên - Chương 128 15/7/2011 Download
Tru Tiên - Chương 127 14/7/2011 Download
Tru Tiên - Chương 126 11/7/2011 Download
Tru Tiên - Chương 125 11/7/2011 Download
Tru Tiên - Chương 124 9/7/2011 Download
Tru Tiên - Chương 123 9/7/2011 Download
Tru Tiên - Chương 122 9/7/2011 Download
Tru Tiên - Chương 121 29/6/2011 Download
Tru Tiên - Chương 120 29/6/2011 Download
Tru Tiên - Chương 119 29/6/2011 Download
Tru Tiên - Chương 118 13/6/2011 Download
Tru Tiên - Chương 117 13/6/2011 Download
Tru Tiên - Chương 116 12/6/2011 Download
Tru Tiên - Chương 115 12/6/2011 Download
Tru Tiên - Chương 114 11/6/2011 Download
Tru Tiên - Chương 113 11/6/2011 Download
Tru Tiên - Chương 112 10/6/2011 Download
Tru Tiên - Chương 111 10/6/2011 Download
Tru Tiên - Chương 110 10/6/2011 Download
Tru Tiên - Chương 109 7/6/2011 Download
Tru Tiên - Chương 108 5/6/2011 Download
Tru Tiên - Chương 107 3/6/2011 Download
Tru Tiên - Chương 106 31/5/2011 Download
Tru Tiên - Chương 105 31/5/2011 Download
Tru Tiên - Chương 104 31/5/2011 Download
Tru Tiên - Chương 103 31/5/2011 Download
Tru Tiên - Chương 102 31/5/2011 Download
Tru Tiên - Chương 101 30/5/2011 Download
Tru Tiên - Chương 100 30/5/2011 Download
Tru Tiên - Chương 099 29/5/2011 Download
Tru Tiên - Chương 098 28/5/2011 Download
Tru Tiên - Chương 097 27/5/2011 Download
Tru Tiên - Chương 096 26/5/2011 Download
Tru Tiên - Chương 095 25/5/2011 Download
Tru Tiên - Chương 094 28/5/2011 Download
Tru Tiên - Chương 093 28/5/2011 Download
Tru Tiên - Chương 092 19/2/2011 Download
Tru Tiên - Chương 091 16/2/2011 Download
Tru Tiên - Chương 090 17/1/2011 Download
Tru Tiên - Chương 089 26/12/2010 Download
Tru Tiên - Chương 088 26/12/2010 Download
Tru Tiên - Chương 087 3/12/2010 Download
Tru Tiên - Chương 086 3/12/2010 Download
Tru Tiên - Chương 085 15/11/2010 Download
Tru Tiên - Chương 084 15/11/2010 Download
Tru Tiên - Chương 083 30/10/2010 Download
Tru Tiên - Chương 082 28/10/2010 Download
Tru Tiên - Chương 081 24/10/2010 Download
Tru Tiên - Chương 080 22/10/2010 Download
Tru Tiên - Chương 079 12/10/2010 Download
Tru Tiên - Chương 078 7/10/2010 Download
Tru Tiên - Chương 077 4/10/2010 Download
Tru Tiên - Chương 076 25/9/2010 Download
Tru Tiên - Chương 075 20/9/2010 Download
Tru Tiên - Chương 074 8/9/2010 Download
Tru Tiên - Chương 073 6/9/2010 Download
Tru Tiên - Chương 072 4/9/2010 Download
Tru Tiên - Chương 071 4/9/2010 Download
Tru Tiên - Chương 070 2/9/2010 Download
Tru Tiên - Chương 069 1/9/2010 Download
Tru Tiên - Chương 068 30/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 067 29/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 066 28/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 065 25/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 064 25/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 063 25/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 062 25/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 061 25/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 060 18/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 059 18/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 058 18/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 057 18/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 056 17/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 055 12/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 054 11/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 053 11/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 052 9/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 051 9/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 050 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 049 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 048 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 047 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 046 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 045 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 044 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 043 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 042 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 041 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 040 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 039 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 038 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 037 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 036 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 035 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 034 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 033 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 032 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 031 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 030 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 029 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 028 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 027 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 026 8/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 025 7/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 024 6/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 023 5/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 022 4/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 021 4/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 020 4/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 019 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 018 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 017 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 016 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 015 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 014 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 013 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 012 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 011 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 010 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 009 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 008 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 007 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 006 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 005 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 004 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 003 3/8/2010 Download
Tru Tiên - Chương 002 20/7/2011 Download
Tru Tiên - Chương 001 20/7/2011 Download
Hình ảnh