Thông tin truyện Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long
 
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long

Thể loại: Action, Fantasy, Manhua, Martial Arts, Shounen

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang

Nhóm dịch: ComicVn

Tình trạng: Đã hoàn thành       Số lượt xem: 491687      Người theo dõi: 249      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Biên Dịch: Kiết Tường
Editor: Vũ Đình Cường, Huyết Ma Thiên

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 102 End 10/6/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 101 10/6/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 100 9/6/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 099 8/6/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 098 23/5/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 097 18/5/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 096 12/5/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 095 11/5/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 094 10/5/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 093 10/5/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 092 10/5/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 091 4/5/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 090 3/5/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 089 2/5/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 088 27/4/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 087 26/4/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 086 25/4/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 085 3/4/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 084 25/3/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 083 23/3/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 082 21/3/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 081 21/2/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 080 15/2/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 079 11/2/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 078 9/2/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 077 7/2/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 076 4/2/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 075 1/2/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 074 29/1/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 073 28/1/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 072 19/1/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 071 9/1/2012 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 070 17/12/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 069 14/12/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 068 11/12/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 067 10/12/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 066 7/12/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 065 6/12/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 064 2/12/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 063 30/11/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 062 26/11/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 061 26/11/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 060 21/11/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 059 20/11/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 058 16/11/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 057 15/11/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 056 14/11/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 055 12/11/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 054 10/11/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 053 8/11/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 052 2/11/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 051 31/10/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 050 23/10/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 049 20/10/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 048 18/10/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 047 16/10/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 046 13/10/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 045 7/10/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 044 6/10/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 043 5/10/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 042 4/10/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 041 3/9/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 040 9/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 039 7/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 038 7/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 037 5/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 036 4/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 035 4/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 034 3/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 033 3/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 032 1/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 031 1/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 030 1/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 029 1/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 028 1/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 027 1/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 026 1/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 025 1/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 024 1/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 023 1/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 022 1/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 021 18/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 020 18/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 019 18/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 018 18/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 017 31/3/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 016 31/3/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 015 18/5/2011 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 014 18/8/2010 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 013 18/8/2010 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 012 18/8/2010 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 011 18/8/2010 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 010 18/8/2010 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 009 18/8/2010 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 008 18/8/2010 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 007 18/8/2010 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 006 18/8/2010 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 005 18/8/2010 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 004 18/8/2010 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 003 18/8/2010 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 002 18/8/2010 Download
Thiên Tử Truyền Kỳ IV - Đại Đường Uy Long Chap 001 18/8/2010 Download