Thông tin truyện The God Of High School
 
The God Of High School

Tên khác: 갓 오브 하이스쿨

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa, Martial Arts, Shounen

Tác giả: Park Yong Je (박용제)

Nhóm dịch: 【★】

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 1164352      Người theo dõi: 1726      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

 Một trận chiến giữa các học sinh trên thế giới...

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
The God Of High School Chap 078 24/10/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 077 18/10/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 076 9/10/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 075 30/9/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 074 23/9/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 073 18/9/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 072 10/9/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 071 6/9/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 070 25/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 069 23/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 068 22/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 067 22/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 066 22/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 065 20/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 064 19/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 063 17/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 062 16/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 061 15/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 060 14/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 059 13/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 058 11/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 057 10/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 056 9/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 055 8/8/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 054 19/6/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 053 15/6/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 052 14/6/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 051 24/5/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 050 17/5/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 049 20/4/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 048 16/4/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 047 15/4/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 046 29/3/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 045 10/3/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 044 27/2/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 043 23/2/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 042 17/2/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 041 6/2/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 040 4/2/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 039 3/2/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 038 2/2/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 037 1/2/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 036 1/2/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 035 31/1/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 034 31/1/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 033 26/1/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 032 11/1/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 031 6/1/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 030 5/1/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 029 2/1/2012 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 028 23/12/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 027 22/12/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 026 16/12/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 025 9/12/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 024 24/11/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 023 24/11/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 022 19/11/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 021 16/11/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 020 5/11/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 019 4/11/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 018 20/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 017 19/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 016 19/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 015 19/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 014 17/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 013 14/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 012 14/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 011 13/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 010 12/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 009 11/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 008 10/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 007 9/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 006 8/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 005 7/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 004 3/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 003 3/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 002 3/10/2011 Download (1) | (2)
The God Of High School Chap 001 3/10/2011 Download (1) | (2)