Thông tin truyện Gals - Mắt Lưu Ly
 
Gals - Mắt Lưu Ly

Tên khác: Super! Gals!; Super Gals!; Mắt Lưu Ly

Thể loại: Comedy, Romance, School Life, Shoujo

Tác giả: Fujii Mihona

Nhóm dịch: Lăng Kính

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 154279      Người theo dõi: 836      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Nữ hoàng Kotobuki Ran và bạn bè của cô chỉ muốn vui chơi, trong đó bao gồm mua sắm, đi chơi, và ăn uống...

 

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 025.2 19/7/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 025.1 19/7/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 024.2 17/4/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 024.1 16/4/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 023 12/4/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 022 28/3/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 021 20/3/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 020 17/3/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 019.5 28/2/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 019.2 16/2/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 019.1 11/2/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 018.2 2/2/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 018.1 1/2/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 017.2 25/1/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 017.1 24/1/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 016.2 18/1/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 016.1 11/1/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 015.5 Extra Vol 4 7/1/2013 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 015.2 28/12/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 015.1 20/12/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 014.2 19/12/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 014.1 18/12/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 013.2 14/12/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 013.1 13/12/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 012b 1/12/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 012a 29/11/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 012.5 Extra Vol 3 11/12/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 011b 28/11/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 011a 27/11/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 010b 26/11/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 010a 23/11/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 009 29/10/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 008.5 Extra Vol 2 14/10/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 008 12/10/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 007 5/10/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 006 27/9/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 005 24/9/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 004.5 Bonus vol 01 5/9/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 004 30/8/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 003 22/8/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 002 17/8/2012 Chưa có
Gals - Mắt Lưu Ly Chapter 001 16/8/2012 Chưa có