Thông tin truyện Song Hùng Kỳ Hiệp
 
Song Hùng Kỳ Hiệp

Thể loại: Action, Historical, Manhua, Martial Arts, Sci-fi

Tác giả: Cổ Long, Hà Chí Văn

Nhóm dịch: hamtruyen.com

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 424696      Người theo dõi: 327      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Một người thông minh xuất thân từ Ác Nhân Cốc. Một cao thủ từ Di Hoa Cung là biểu tượng chánh đạo. Một chánh một tà, từng là tình thâm nghĩa trọng nhưng lại quyết chiến một sống một còn: Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết. Pj do ManhuaVn thực hiện.

 

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 169 18/10/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 168 4/10/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 167 22/9/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 166 14/9/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 165 3/9/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 164 2/9/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 163 1/9/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 162 1/9/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 161 21/8/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 160 17/8/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 159 15/8/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 158 13/8/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 157 2/8/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 156 25/7/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 155 18/7/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 154 16/7/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 153 3/7/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 152 26/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 151 25/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 150 24/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 149 24/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 148 24/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 147 24/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 146 24/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 145 24/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 144 24/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 143 24/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 142 24/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 141 24/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 140 23/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 139 23/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 138 23/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 137 23/6/2014 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 136 19/3/2014 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 135 19/3/2014 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 134 19/3/2014 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 133 19/3/2014 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 132 28/2/2014 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 131 19/2/2014 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 130 19/2/2014 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 129 19/2/2014 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 128 19/2/2014 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 127 28/1/2014 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 126 26/1/2014 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 125 26/1/2014 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 124 26/1/2014 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 123 26/1/2014 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 122 26/1/2014 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 121 22/8/2013 Chưa có
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 120 14/8/2013 Chưa có
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 119 2/8/2013 Chưa có
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 118 27/7/2013 Chưa có
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 117 23/7/2013 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 116 21/7/2013 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 115 21/7/2013 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 114 21/7/2013 Download (1) | (2)
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 113 27/8/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 112 25/8/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 111 24/8/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 110 29/7/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 109 19/7/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 108 14/7/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 107 12/7/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 106 10/7/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 105 7/7/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 104 4/7/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 103 3/7/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 102 2/7/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 101 28/6/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 100 10/5/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 099 15/3/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 098 12/3/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 097 10/3/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 096 5/3/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 095 3/3/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 094 28/2/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 093 24/2/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 092 12/2/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 091 11/2/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 090 5/2/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 089 2/2/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 088 26/1/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 087 26/1/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 086 22/1/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 085 20/1/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 084 10/1/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 083 6/1/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 082 3/1/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 081 24/12/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 080 22/12/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 079 20/12/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 078 17/12/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 077 11/12/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 076 8/12/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 075 5/12/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 074 3/12/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 073 30/11/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 072 25/11/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 071 21/11/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 070 20/11/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 069 17/11/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 068 14/11/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 067 12/11/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 066 9/11/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 065 4/11/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 064 31/10/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 063 27/10/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 062 27/10/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 061 23/10/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 060 20/10/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 059 5/10/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 058 3/10/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 057 30/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 056 29/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 055 28/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 054 27/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 053 26/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 052 24/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 051 23/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 050 22/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 049 21/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 048 21/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 047 19/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 046 17/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 045 15/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 044 14/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 043 13/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 042 13/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 041 10/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 040 9/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 039 8/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 038 7/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 037 6/9/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 036 31/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 035 30/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 034 26/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 033 25/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 032 24/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 031 24/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 030 22/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 029 21/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 028 18/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 027 18/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 026 10/7/2012 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 025 16/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 024 15/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 023 12/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 022 10/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 021 9/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 020 9/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 019 5/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 018 3/8/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 017 31/7/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 016 19/7/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 015 14/7/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 014 12/7/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 013 8/7/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 012 28/6/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 011 21/6/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 010 28/4/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 009 20/4/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 008 20/4/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 007 20/4/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 006 20/4/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 005 20/4/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 004 20/4/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 003 20/4/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 002 8/7/2011 Download
Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 001 8/7/2011 Download