Thông tin truyện Samurai Deeper Kyo
 
Samurai Deeper Kyo

Thể loại: Action, Comedy, Drama, Ecchi, Historical, Romance, Shounen, Supernatural

Tác giả: Kamijyo Akimine

Nhóm dịch: SDK Project + Teensos.net

Tình trạng: Tạm ngưng       Số lượt xem: 1156774      Người theo dõi: 1391      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Vào khoảng đầu thế kỉ 17, Trận chiến Sekigahara đã nổ ra, đặt dấu chấm hết cho những cuộc chính biến hỗn loạn trong lòng NB.
Sekigahara......Không ai có thể quên được ánh gươm trên chiến trường đẫm máu và đôi mắt đỏ rừng rực cháy. Một Samurai nguy hiểm? Một sức mạnh kinh hoàng? Con người đó.....bất khả chiến bại.....

 

Từ Chap 001 -> 299 do SDK Project dịch.

Từ Chap 300 + do Teensos.net dịch.

 

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 308 - The End 26/10/2012 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 307 26/10/2012 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 306 26/10/2012 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 305 26/10/2012 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 304 4/5/2011 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 303 4/5/2011 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 302 4/5/2011 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 301 4/5/2011 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 300 4/5/2011 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 299 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 298 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 297 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 296 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 295 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 294 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 293 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 292 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 291 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 290 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 289 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 288 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 287 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 286 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 285 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 284 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 283 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 282 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 281 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 280 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 279 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 278 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 277 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 276 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 275 13/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 274 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 273 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 272 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 271 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 270 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 269 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 268 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 267 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 266 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 265 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 264 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 263 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 262 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 261 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 260 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 259 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 258 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 257 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 256 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 255 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 254 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 253 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 252 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 251 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 250 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 249 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 248 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 247 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 246 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 245 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 244 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 243 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 242 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 241 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 240 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 239 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 238 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 237 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 236 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 235 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 234 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 233 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 232 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 231 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 230 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 229 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 228 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 227 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 226 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 225 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 224 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 223 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 222 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 221 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 220 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 219 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 218 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 217 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 216 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 215 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 214 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 213 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 212 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 211 11/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 210 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 209 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 208 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 207 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 206 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 205 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 204 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 203 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 202 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 201 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 200 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 199 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 198 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 197 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 196 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 195 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 194 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 193 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 192 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 191 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 190 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 189 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 188 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 187 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 186 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 185 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 184 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 059 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 058 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 057 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 056 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 055 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 054 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 053 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 052 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 051 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 050 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 049 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 048 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 047 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 046 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 045 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 044 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 043 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 042 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 041 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 040 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 039 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 038 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 037 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 036 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 035 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 034 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 033 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 032 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 031 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 030 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 029 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 028 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 027 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 026 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 025 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 024 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 023 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 022 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 021 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 020 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 019 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 018 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 017 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 016 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 015 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 014 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 013 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 012 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 011 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 010 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 009 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 008 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 007 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 006 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 005 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 004 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 003 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 002 10/8/2010 Download
Samurai Deeper Kyo Chapter 001 20/7/2010 Download
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan