Thông tin truyện Ryuuroden - Chú bé rồng
 
Ryuuroden - Chú bé rồng

Tên khác: Chú bé rồng

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Historical, Shounen

Tác giả: YAMAHARA Yoshito

Nhóm dịch: Ryuuroden

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 2041842      Người theo dõi: 1171      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân.... Chú bé Rồng là một bộ truyện tranh Nhật Bản do nhà văn Yoshito Yamahara chế tác dựa theo bộ truyện dã sử Trung Quốc "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Điều làm cho bộ truyện này khác với nguyên bản "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của nhà văn La Quán Trung là sự xuất hiện của hai nhân vật chính Koikichi và Masumi.
Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây...

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 218 12/9/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 217 12/9/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 216 12/9/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 215 12/9/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 214 12/9/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 213 12/9/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 212 19/4/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 211 2/4/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 210 2/4/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 209 18/12/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 208 15/11/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 207 3/11/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 206 2/9/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 205 13/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 204 13/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 203 24/5/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 202 17/2/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 201 7/1/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 200 21/12/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 199 14/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 198 31/10/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 197 20/9/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 196 20/9/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 195 20/9/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 194 18/9/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 193 18/9/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 192 18/9/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 191 18/9/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 190 18/9/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 189 18/9/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 188 18/9/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 187 18/9/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 186 18/9/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 185 11/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 184 11/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 183 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 182 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 181 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 180 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 179 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 178 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 177 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 176 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 175 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 174 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 173 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 172 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 171 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 170 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 169 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 168 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 167 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 166 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 165 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 164 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 163 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 162 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 161 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 160 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 159 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 158 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 157 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 156 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 155 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 154 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 153 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 152 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 151 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 150 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 149 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 148 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 147 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 146 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 145 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 144 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 143 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 142 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 141 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 140 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 139 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 138 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 137 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 136 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 135 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 134 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 133 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 132 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 131 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 130 10/8/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 100 8/2/2013 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 099 8/2/2013 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 098 8/2/2013 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 097 8/2/2013 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 096 8/2/2013 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 095 8/2/2013 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 093 8/2/2013 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 092 5/7/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 091 5/7/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 090 5/7/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 089 5/7/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 088 5/7/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 087 5/7/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 086 5/7/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 085 13/4/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 084 12/4/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 083 12/4/2012 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 082 16/11/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 081 16/11/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 080 16/11/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 079 16/11/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 078 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 077 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 076 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 075 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 074 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 073 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 072 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 071 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 070 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 069 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 068 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 067 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 066 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 065 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 064 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 063 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 062 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 061 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 060 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 059 12/8/2011 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 058 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 057 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 056 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 055 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 054 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 053 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 052 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 051 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 050 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 049 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 048 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 047 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 046 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 045 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 044 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 043 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 042 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 041 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 040 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 039 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 038 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 037 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 036 26/11/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 035 20/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 034 20/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 033 20/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 032 20/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 031 20/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 030 20/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 029 20/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 028 20/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 027 20/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 026 20/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 025 20/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 024 20/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 023 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 022 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 021 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 020 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 019 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 018 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 017 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 016 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 015 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 014 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 013 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 012 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 011 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 010 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 009 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 008 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 007 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 006 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 005 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 004 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 003 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 002 19/7/2010 Download
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 001 19/7/2010 Download
Hình ảnh