Thông tin truyện One Piece Color
 
One Piece Color

Tên khác: Đảo Hải Tặc Full Màu; [Remake] One Piece Full Màu

Thể loại: Action, Adventure, Anime, Comedy, Drama, Fantasy, Martial Arts, Shounen, Supernatural

Tác giả: Eiichiro Oda

Nhóm dịch: OnlineOnePiece.com

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 92327      Người theo dõi: 300      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Nhà xuất bản ShueiSha (NXB phát hành truyện One Piece ở Nhật) đã cho tô màu kĩ thuật số (chất lượng cao và khá chính xác với truyện) toàn bộ các chương truyện từ Chap 1 đến khoảng Chap 637 và được phát hành dưới hình thức Booklive (sách trực tuyến - trả tiền để đọc). Hiện ở Ý có 1 team đang làm bộ này, đã đến chap 40. Bên mình (Online One Piece) và Alo8 cùng nhau hợp tác dịch lại toàn bộ để gửi đến độc giả. Chúc các bạn đọc vui.

Mọi người có thể vào đây để tải truyện: http://www.onlineonepiece.com/download/

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
One Piece Color One Piece Chap 136 Full Màu 5/10/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 135 Full Màu 5/10/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 134 Full Màu 5/10/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 133 Full Màu 5/10/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 132 Full Màu 4/10/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 131 Full Màu 4/10/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 130 Full Màu 4/10/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 129 Full Màu 4/10/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 128 Full Màu 4/10/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 127 Full Màu 4/10/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 126 Full Màu 12/9/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 125 Full Màu 12/9/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 124 Full Màu 12/9/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 123 Full Màu 12/9/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 122 Full Màu 12/9/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 121 Full Màu 12/9/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 120 Full Màu 12/9/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 119 Full Màu 12/9/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 118 Full Màu 12/9/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 117 Full Màu 13/8/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 116 Full Màu 13/8/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 115 Full Màu 13/8/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 114 Full Màu 13/8/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 113 Full Màu 13/8/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 112 Full Màu 13/8/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 111 Full Màu 13/8/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 110 Full Màu 13/8/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 109 Full Màu 13/8/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 108 Full Màu 29/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 107 Full Màu 29/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 106 Full Màu 29/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 105 Full Màu 29/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 104 Full Màu 29/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 103 Full Màu 29/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 102 Full Màu 29/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 101 Full Màu 29/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 100 Full Màu 29/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 099 Full Màu 20/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 098 Full Màu 20/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 097 Full Màu 20/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 096 Full Màu 20/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 095 Full Màu 20/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 094 Full Màu 20/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 093 Full Màu 20/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 092 Full Màu 20/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 091 Full Màu 20/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 090 Full Màu 7/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 089 Full Màu 7/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 088 Full Màu 7/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 087 Full Màu 7/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 086 Full Màu 7/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 085 Full Màu 7/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 084 Full Màu 7/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 083 Full Màu 7/7/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 081 Full Màu 18/6/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 080 Full Màu 18/6/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 079 Full Màu 18/6/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 078 Full Màu 18/6/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 077 Full Màu 18/6/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 076 Full Màu 18/6/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 075 Full Màu 18/6/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 074 Full Màu 18/6/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 073 Full Màu 18/6/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 072 Full Màu 18/6/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 071 Full Màu 30/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 070 Full Màu 30/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 069 Full Màu 30/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 068 Full Màu 30/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 067 Full Màu 30/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 066 Full Màu 30/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 065 Full Màu 30/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 064 Full Màu 30/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 063 Full Màu 30/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 062 Full Màu 14/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 061 Full Màu 14/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 060 Full Màu 14/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 059 Full Màu 14/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 058 Full Màu 14/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 057 Full Màu 14/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 056 Full Màu 14/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 055 Full Màu 14/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 054 Full Màu - Bản Nghiêm Túc 14/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 054 Full Màu - Bản Chính 14/4/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 053 Full Màu 24/3/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 052 Full Màu 24/3/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 051 Full Màu 24/3/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 050 Full Màu 24/3/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 049 Full Màu 24/3/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 048 Full Màu 24/3/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 047 Full Màu 24/3/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 046 Full Màu 24/3/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 045 Full Màu 24/3/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 044 Full Màu 12/2/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 043 Full Màu 12/2/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 042 Full Màu 12/2/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 041 Full Màu 12/2/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 040 Full Màu 12/2/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 039 Full Màu 12/2/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 038 Full Màu 12/2/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 037 Full Màu 12/2/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 036 Full Màu 12/2/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 035 Full Màu 19/1/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 034 Full Màu 19/1/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 033 Full Màu 19/1/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 032 Full Màu 19/1/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 031 Full Màu 19/1/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 030 Full Màu 19/1/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 029 Full Màu 19/1/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 028 Full Màu 19/1/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 027 Full Màu 19/1/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 026 Full Màu 20/12/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 026 Full Màu 19/1/2014 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 025 Full Màu 20/12/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 024 Full Màu 16/12/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 023 Full Màu 16/12/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 022 Full Màu 16/12/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 021 Full Màu 2/12/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 020 Full Màu 2/12/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 019 Full Màu 27/11/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 018 Full Màu 15/11/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 017 Full Màu 13/11/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 016 Full Màu 13/11/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 015 Full Màu 11/11/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 014 Full Màu 9/11/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 013 Full Màu 9/11/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 012 Full Màu 9/11/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 011 Full Màu 2/11/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 010 Full Màu 1/11/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 009 Full Màu 28/10/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 008 Full Màu 26/10/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 007 Full Màu 24/10/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 006 Full Màu 22/10/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 005 Full Màu 21/10/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 004 Full Màu 21/10/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 003 Full Màu 21/10/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 002 Full Màu 20/10/2013 Chưa có
One Piece Color One Piece Chap 001 Full Màu 20/10/2013 Chưa có
Hình ảnh