Thông tin truyện One Piece
 
One Piece

Thể loại: Action, Adventure, Anime, Comedy, Drama, Fantasy, Shounen

Tác giả: Oda Eiichiro

Nhóm dịch: OPFC + Ma5mvn

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 1575092      Người theo dõi: 708      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Một cậu bé tên Monkey D. Luffy, được khuyến khích bởi người anh hùng thuở nhỏ Shanks "Tóc đỏ", giong buồm ra khơi trên chuyến hành trình tìm kho báu huyền thoại One Piece và trở thành Vua hải tặc. Để làm được điều này, cậu phải đến được tận cùng của vùng biển nguy hiểm và chết chóc nhất thế giới: Grand Line (Đại Hải Trình).

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
One Piece Chapter 0601 25/10/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0600 16/10/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0599 8/10/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0598 1/10/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0597 27/8/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0596 22/8/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0595 7/8/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0594 1/8/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0593 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0592 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0591 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0590 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0589 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0588 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0587 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0586 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0585 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0584 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0583 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0582 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0581 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0580 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0579 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0578 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0577 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0576 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0575 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0574 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0573 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0572 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0571 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0570 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0569 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0568 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0567 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0566 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0565 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0564 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0563 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0562 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0561 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0560 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0559 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0558 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0557 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0556 25/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0555 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0554 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0553 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0552 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0551 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0550 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0549 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0548 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0547 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0546 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0545 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0544 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0543 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0542 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0541 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0540 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0539 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0538 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0537 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0536 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0535 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0534 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0533 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0532 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0531 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0530 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0529 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0528 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0527 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0526 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0525 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0524 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0523 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0522 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0521 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0520 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0519 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0518 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0517 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0516 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0515 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0514 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0513 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0512 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0511 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0510 21/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0509 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0508 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0507 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0506 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0505 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0504 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0503 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0502 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0501 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0500 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0499 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0498 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0497 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0496 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0495 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0494 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0493 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0492 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0491 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0490 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0489 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0488 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0487 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0486 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0485 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0484 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0483 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0482 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0481 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0480 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0479 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0478 20/7/2010 Download (1) | (2)
One Piece Chapter 0477 20/7/2010 Download
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan