Thông tin truyện Naruto
 
Naruto

Thể loại: Action, Adventure, Anime, Comedy, Drama, Fantasy, Shounen

Tác giả: Kishimoto Masashi

Nhóm dịch: Alo8

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 1605575      Người theo dõi: 1876      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Mười hai năm trước khi câu chuyện chính thức bắt đầu, một con hồ ly chín đuôi đã tấn công

Konohagakure. Nó là một con quái vật có sức mạnh khủng khiếp, chỉ một cái vẫy từ một trong chín cái đuôi của nó có thể tạo ra những cơn sóng thần và san bằng nhiều ngọn núi. Nó gây ra sự hỗn loạn và giết chết rất nhiều người cho đến khi người đứng đầu làng Lá - Hokage đệ tứ - đã đánh bại nó bằng cách đổi lấy mạng sống của mình để phong ấn nó vào trong người một đứa trẻ mới sinh. Đứa trẻ đó tên là Uzumaki Naruto.

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Naruto Chapter 643 17/8/2013 Download
Naruto Chapter 642 18/8/2013 Download (1) | (2)
Naruto Chapter 641 18/8/2013 Download (1) | (2)
Naruto Chapter 640 18/8/2013 Download (1) | (2)
Naruto Chapter 639 18/8/2013 Download (1) | (2)
Naruto Chapter 638 18/8/2013 Download (1) | (2)
Naruto Chapter 637 18/8/2013 Download (1) | (2)
Naruto Chapter 636 18/8/2013 Download (1) | (2)
Naruto Chapter 635 18/8/2013 Download (1) | (2)
Naruto Chapter 634 18/8/2013 Download (1) | (2)
Naruto Chapter 633 18/8/2013 Download (1) | (2)
Naruto Chapter 632 18/8/2013 Download (1) | (2)
Naruto Chapter 631 23/5/2013 Download
Naruto Chapter 630 16/5/2013 Download
Naruto Chapter 629 11/5/2013 Download
Naruto Chapter 628 24/4/2013 Download
Naruto Chapter 627 12/4/2013 Download
Naruto Chapter 626 4/4/2013 Download
Naruto Chapter 625 28/3/2013 Download
Naruto Chapter 624 20/3/2013 Download
Naruto Chapter 623 7/3/2013 Download
Naruto Chapter 622 27/2/2013 Download
Naruto Chapter 621 21/2/2013 Download
Naruto Chapter 620 15/2/2013 Download
Naruto Chapter 619 6/2/2013 Download
Naruto Chapter 618 31/1/2013 Download
Naruto Chapter 617 24/1/2013 Download
Naruto Chapter 616 18/1/2013 Download
Naruto Chapter 615 29/12/2012 Download
Naruto Chapter 614 19/12/2012 Download
Naruto Chapter 613 19/12/2012 Download
Naruto Chapter 612 7/12/2012 Download
Naruto Chapter 611 30/11/2012 Download
Naruto Chapter 610 21/11/2012 Download
Naruto Chapter 609 18/11/2012 Download
Naruto Chapter 608 10/11/2012 Download
Naruto Chapter 607 25/10/2012 Download
Naruto Chapter 606 19/10/2012 Download
Naruto Chapter 605 19/10/2012 Download
Naruto Chapter 604 5/10/2012 Download
Naruto Chapter 603 27/9/2012 Download
Naruto Chapter 602 20/9/2012 Download
Naruto Chapter 601 12/9/2012 Download
Naruto Chapter 600 6/9/2012 Download
Naruto Chapter 599 30/8/2012 Download
Naruto Chapter 598 23/8/2012 Download
Naruto Chapter 597 13/8/2012 Download
Naruto Chapter 596 2/8/2012 Download
Naruto Chapter 595 26/7/2012 Download
Naruto Chapter 594 19/7/2012 Download
Naruto Chapter 593 11/7/2012 Download
Naruto Chapter 592 4/7/2012 Download
Naruto Chapter 591 4/7/2012 Download
Naruto Chapter 590 4/7/2012 Download
Naruto Chapter 589 4/7/2012 Download
Naruto Chapter 588 1/6/2012 Download
Naruto Chapter 587 25/5/2012 Download
Naruto Chapter 586 25/5/2012 Download
Naruto Chapter 585 25/5/2012 Download
Naruto Chapter 584 25/5/2012 Download
Naruto Chapter 583 19/4/2012 Download
Naruto Chapter 582 19/4/2012 Download
Naruto Chapter 581 19/4/2012 Download
Naruto Chapter 580 2/4/2012 Download
Naruto Chapter 579 2/4/2012 Download
Naruto Chapter 578 17/3/2012 Download
Naruto Chapter 577 17/3/2012 Download
Naruto Chapter 576 17/3/2012 Download
Naruto Chapter 575 29/2/2012 Download
Naruto Chapter 574 29/2/2012 Download
Naruto Chapter 573 14/2/2012 Download
Naruto Chapter 572 14/2/2012 Download
Naruto Chapter 571 1/2/2012 Download
Naruto Chapter 570 1/2/2012 Download
Naruto Chapter 569 15/1/2012 Download
Naruto Chapter 568 28/12/2011 Download
Naruto Chapter 567 16/12/2011 Download
Naruto Chapter 566 9/12/2011 Download
Naruto Chapter 565 2/12/2011 Download
Naruto Chapter 564 24/11/2011 Download
Naruto Chapter 563 10/11/2011 Download
Naruto Chapter 562 3/11/2011 Download
Naruto Chapter 561 28/10/2011 Download
Naruto Chapter 560 20/10/2011 Download
Naruto Chapter 559 13/10/2011 Download
Naruto Chapter 558 5/10/2011 Download
Naruto Chapter 557 29/9/2011 Download
Naruto Chapter 556 22/9/2011 Download
Naruto Chapter 555 15/9/2011 Download
Naruto Chapter 554 8/9/2011 Download
Naruto Chapter 553 1/9/2011 Download
Naruto Chapter 552 26/8/2011 Download
Naruto Chapter 551.5 25/8/2011 Download
Naruto Chapter 551 18/8/2011 Download
Naruto Chapter 550.5 18/8/2011 Download
Naruto Chapter 550 4/8/2011 Download
Naruto Chapter 549 28/7/2011 Download
Naruto Chapter 548 21/7/2011 Download
Naruto Chapter 547 13/7/2011 Download
Naruto Chapter 546 8/7/2011 Download
Naruto Chapter 545 30/6/2011 Download
Naruto Chapter 544 23/6/2011 Download
Naruto Chapter 543 16/6/2011 Download
Naruto Chapter 542 9/6/2011 Download
Naruto Chapter 541 2/6/2011 Download
Naruto Chapter 540 29/5/2011 Download
Naruto Chapter 539 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 538 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 537 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 536 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 535.5 Bonus 3 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 535 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 534 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 533 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 532 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 531 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 530 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 529 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 528 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 527 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 526 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 525 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 524 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 523 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 522 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 521 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 520 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 519.6 18/8/2011 Download
Naruto Chapter 519.5 18/8/2011 Download
Naruto Chapter 519 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 518 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 517 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 516 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 515 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 514 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 513 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 512 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 511 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 510 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 509 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 508 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 507 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 506 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 505 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 504 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 503 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 502 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 501 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 500 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 499 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 498 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 497 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 495 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 494 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 493 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 492 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 491 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 490 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 489 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 488 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 487 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 486 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 485 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 484 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 483 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 482 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 481 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 479 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 478 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 477 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 476 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 475 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 474 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 473 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 472 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 471 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 461 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 450 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 449 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 448 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 447 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 446 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 445 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 444 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 443 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 442 22/5/2011 Download
Naruto Chapter 440 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 439 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 438 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 437 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 436 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 433 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 431 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 430 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 429 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 427 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 425 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 420 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 419 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 417 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 411 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 402 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 401 29/6/2011 Download
Naruto Chapter 394 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 393 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 391 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 388 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 387 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 384 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 383 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 380 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 362 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 356 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 355 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 354 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 353 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 352 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 351 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 350 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 349 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 348 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 347 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 329 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 328 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 327 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 326 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 325 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 324 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 323 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 322 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 321 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 320 31/5/2011 Download
Naruto Chapter 310 23/5/2011 Download