Thông tin truyện Naruto
 
Naruto

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Drama, Shounen, VnSharing

Tác giả: Kishimoto Masashi

Nhóm dịch: Naruto Fans-Club

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 2934756      Người theo dõi: 1663      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Mười hai năm trước, một con cáo chín đuôi tấn công làng Konohagakure (làng lá). Nó mạnh đến nỗi có thể làm dậy lên một cơn sóng thần, hoặc san bằng ngọn núi chỉ bằng một cú quất đuôi, nó tàn phá và giết hại rất nhiều người, cho đến khi người dẫn đầu Làng Lá - the Fourth Hokage - Hokage đệ tứ - hi sinh mạng sống của anh ta và phong ấn con cáo vào trong một đứa trẻ mới chào đời - Naruto Uzumaki.

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Naruto Chương 694 7/10/2014 Download
Naruto Chương 693 27/9/2014 Download
Naruto Chương 692 16/9/2014 Download
Naruto Chương 691 7/9/2014 Download
Naruto Chương 690 1/9/2014 Download
Naruto Chương 689 27/8/2014 Download
Naruto Chương 688 9/8/2014 Download
Naruto Chương 687 31/7/2014 Download
Naruto Chương 685 19/7/2014 Download
Naruto Chương 684 11/7/2014 Download
Naruto Chương 683 3/7/2014 Download
Naruto Chương 682 26/6/2014 Download
Naruto Chương 681 23/6/2014 Download
Naruto Chương 680 12/6/2014 Download
Naruto Chương 679 8/6/2014 Download
Naruto Chương 678 22/6/2014 Download
Naruto Chương 677 3/7/2014 Download
Naruto Chương 669 9/8/2014 Download
Naruto Chương 668 30/5/2014 Download
Naruto Chương 667 6/3/2014 Chưa có
Naruto Chương 666 2/3/2014 Download
Naruto Chương 665 28/2/2014 Download
Naruto Chương 664 13/2/2014 Download
Naruto Chương 663 5/2/2014 Download
Naruto Chương 662 23/1/2014 Download (1) | (2)
Naruto Chương 661 17/1/2014 Download
Naruto Chương 660 20/1/2014 Download
Naruto Chương 659 6/1/2014 Download
Naruto Chương 658 27/12/2013 Download
Naruto Chương 657 4/12/2013 Download
Naruto Chương 656 27/11/2013 Download
Naruto Chương 655 3/12/2013 Download
Naruto Chương 649 25/11/2013 Download
Naruto Chương 648 26/9/2013 Download
Naruto Chương 647 18/9/2013 Download
Naruto Chương 646 19/9/2013 Download
Naruto Chương 645 8/9/2013 Download
Naruto Chương 644 3/9/2013 Download
Naruto Chương 643 25/8/2013 Download (1) | (2)
Naruto Chương 642 10/8/2013 Download
Naruto Chương 641 31/7/2013 Download
Naruto Chương 546 4/7/2012 Download
Naruto Chương 545 3/7/2012 Download
Naruto Chương 544 3/6/2012 Download
Naruto Chương 543 25/1/2012 Download
Naruto Chương 542 23/1/2012 Download
Naruto Chương 541 21/1/2012 Download
Naruto Chương 540 20/1/2012 Download
Naruto Chương 539 1/9/2011 Download
Naruto Chương 538 12/7/2011 Download
Naruto Chương 537 9/7/2011 Download
Naruto Chương 536 16/5/2011 Download
Naruto Chương 535 24/4/2011 Download
Naruto Chương 534 18/4/2011 Download
Naruto Chương 533 11/4/2011 Download
Naruto Chương 532 22/3/2011 Download
Naruto Chương 531 20/3/2011 Download
Naruto Chương 530 20/3/2011 Download
Naruto Chương 529 17/3/2011 Download
Naruto Chương 528 10/3/2011 Download
Naruto Chương 527 4/3/2011 Download
Naruto Chương 526 1/3/2011 Download
Naruto Chương 525 3/2/2011 Download
Naruto Chương 510 8/5/2011 Download
Naruto Chương 509 8/5/2011 Download
Naruto Chương 508 27/3/2011 Download
Naruto Chương 507 26/3/2011 Download
Naruto Chương 506 15/2/2011 Download
Naruto Chương 505 19/1/2011 Download
Naruto chương 504 11/1/2011 Download
Naruto Chương 503 1/8/2010 Download
Naruto Chương 502 1/8/2010 Download
Naruto Chương 501 1/8/2010 Download
Naruto Chương 500 1/8/2010 Download
Naruto Chương 499 1/8/2010 Download
Naruto Chương 498 28/7/2010 Download
Naruto Chương 497 28/7/2010 Download
Naruto Chương 496 28/7/2010 Download
Naruto Chương 495 28/7/2010 Download
Naruto Chương 494 28/7/2010 Download
Naruto Chương 493 28/7/2010 Download
Naruto Chương 492 28/7/2010 Download
Naruto Chương 491 28/7/2010 Download
Naruto Chương 490 27/7/2010 Download
Naruto Chương 489 27/7/2010 Download
Naruto Chương 488 27/7/2010 Download
Naruto Chương 487 27/7/2010 Download
Naruto Chương 486 27/7/2010 Download
Naruto Chương 485 27/7/2010 Download
Naruto Chương 484 27/7/2010 Download
Naruto Chương 483 27/7/2010 Download
Naruto Chương 482 24/7/2011 Download
Naruto Chương 481 27/7/2010 Download
Naruto Chương 480 27/7/2010 Download
Naruto Chương 479 27/7/2010 Download
Naruto Chương 478 27/7/2010 Download
Naruto Chương 477 27/7/2010 Download
Naruto Chương 476 27/7/2010 Download
Naruto Chương 475 27/7/2010 Download
Naruto Chương 474 27/7/2010 Download
Naruto Chương 473 27/7/2010 Download
Naruto Chương 472 27/7/2010 Download
Naruto Chương 471 27/7/2010 Download
Naruto Chương 470 27/7/2010 Download
Naruto Chương 469 27/7/2010 Download
Naruto Chương 468 27/7/2010 Download
Naruto Chương 467 27/7/2010 Download
Naruto Chương 466 27/7/2010 Download
Naruto Chương 465 27/7/2010 Download
Naruto Chương 464 27/7/2010 Download
Naruto Chương 463 27/7/2010 Download
Naruto Chương 462 27/7/2010 Download
Naruto Chương 461 27/7/2010 Download
Naruto Chương 460 27/7/2010 Download
Naruto Chương 459 18/7/2010 Download
Naruto Chương 458 18/7/2010 Download
Naruto Chương 457 18/7/2010 Download
Naruto Chương 456 18/7/2010 Download
Naruto Chương 455 18/7/2010 Download
Naruto Chương 454 18/7/2010 Download
Naruto Chương 453 18/7/2010 Download
Naruto Chương 452 18/7/2010 Download
Naruto Chương 451 18/7/2010 Download
Naruto Chương 450 18/7/2010 Download
Naruto Chương 449 17/7/2010 Download
Naruto Chương 448 17/7/2010 Download
Naruto Chương 447 17/7/2010 Download
Naruto Chương 446 17/7/2010 Download
Naruto Chương 445 17/7/2010 Download
Naruto Chương 444 17/7/2010 Download
Naruto Chương 443 17/7/2010 Download
Naruto Chương 442 17/7/2010 Download
Naruto Chương 441 17/7/2010 Download
Naruto Chương 440 17/7/2010 Download
Naruto Chương 439 17/7/2010 Download
Naruto Chương 438 17/7/2010 Download
Naruto Chương 437 17/7/2010 Download
Naruto Chương 436 17/7/2010 Download
Naruto Chương 435 17/7/2010 Download
Naruto Chương 434 17/7/2010 Download
Naruto Chương 433 17/7/2010 Download
Naruto Chương 432 17/7/2010 Download
Naruto Chương 431 17/7/2010 Download
Naruto Chương 430 17/7/2010 Download
Naruto Chương 429 17/7/2010 Download
Naruto Chương 428 17/7/2010 Download
Naruto Chương 427 17/7/2010 Download
Naruto Chương 426 16/7/2010 Download
Naruto Chương 425 16/7/2010 Download
Naruto Chương 424 16/7/2010 Download
Naruto Chương 423 16/7/2010 Download
Naruto Chương 422 16/7/2010 Download
Naruto Chương 421 16/7/2010 Download
Naruto Chương 420 16/7/2010 Download
Naruto Chương 419 16/7/2010 Download
Naruto Chương 418 16/7/2010 Download
Naruto Chương 417 16/7/2010 Download
Naruto Chương 416 16/7/2010 Download
Naruto Chương 415 16/7/2010 Download
Naruto Chương 414 16/7/2010 Download
Naruto Chương 413 16/7/2010 Download
Naruto Chương 412 16/7/2010 Download
Naruto Chương 411 16/7/2010 Download
Naruto Chương 410 16/7/2010 Download
Naruto Chương 409 9/9/2010 Download
Naruto Chương 408 9/9/2010 Download
Naruto Chương 407 9/9/2010 Download
Naruto Chương 406 9/9/2010 Download
Naruto Chương 405 9/9/2010 Download
Naruto Chương 404 9/9/2010 Download
Naruto Chương 403 9/9/2010 Download
Naruto Chương 402 9/9/2010 Download
Naruto Chương 401 9/9/2010 Download
Naruto Chương 400 9/9/2010 Download
Naruto Chương 399 9/9/2010 Download
Naruto Chương 398 9/9/2010 Download
Naruto Chương 397 9/9/2010 Download
Naruto Chương 396 9/9/2010 Download
Naruto Chương 395 9/9/2010 Download
Naruto Chương 394 9/9/2010 Download
Naruto Chương 393 9/9/2010 Download
Naruto Chương 392 9/9/2010 Download
Naruto Chương 391 9/9/2010 Download
Naruto Chương 390 9/9/2010 Download
Naruto Chương 389 17/7/2010 Download
Naruto Chương 388 17/7/2010 Download
Naruto Chương 387 17/7/2010 Download
Naruto Chương 386 17/7/2010 Download
Naruto Chương 385 17/7/2010 Download
Naruto Chương 384 17/7/2010 Download
Naruto Chương 383 17/7/2010 Download
Naruto Chương 382 17/7/2010 Download
Naruto Chương 381 17/7/2010 Download
Naruto Chương 380 17/7/2010 Download
Naruto Chương 379 17/7/2010 Download
Naruto Chương 378 17/7/2010 Download
Naruto Chương 377 17/7/2010 Download
Naruto Chương 376 17/7/2010 Download
Naruto Chương 375 17/7/2010 Download
Naruto Chương 374 17/7/2010 Download
Naruto Chương 373 17/7/2010 Download
Naruto Chương 372 17/7/2010 Download
Naruto Chương 371 17/7/2010 Download
Naruto Chương 370 17/7/2010 Download
Naruto Chương 369 17/7/2010 Download
Naruto Chương 368 17/7/2010 Download
Naruto Chương 367 16/7/2010 Download
Naruto Chương 366 16/7/2010 Download
Naruto Chương 365 16/7/2010 Download
Naruto Chương 364 16/7/2010 Download
Naruto Chương 363 16/7/2010 Download
Naruto Chương 362 16/7/2010 Download
Naruto Chương 361 16/7/2010 Download
Naruto Chương 360 16/7/2010 Download
Naruto Chương 359 16/7/2010 Download
Naruto Chương 358 16/7/2010 Download
Naruto Chương 357 16/7/2010 Download
Naruto Chương 356 16/7/2010 Download
Naruto Chương 355 16/7/2010 Download
Naruto Chương 354 16/7/2010 Download
Naruto Chương 353 16/7/2010 Download
Naruto Chương 352 16/7/2010 Download
Naruto Chương 351 16/7/2010 Download
Naruto Chương 350 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 349 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 348 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 347 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 346 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 345 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 344 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 343 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 342 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 341 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 340 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 339 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 338 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 337 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 336 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 335 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 334 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 333 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 332 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 331 16/7/2010 Download (1) | (2)
Naruto Chương 330 31/5/2011 Download