Thông tin truyện Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà)
 
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà)

Thể loại: Comedy, Fantasy, Romance, School Life, Shoujo, Truyện scan

Tác giả: Yamada Nanpei

Nhóm dịch: Tủ Sách Mini

Tình trạng: Đã hoàn thành       Số lượt xem: 313231      Người theo dõi: 495      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Câu chuyện bắt đầu khi nhóm yêu trà (3 thành viên) tổ chức buổi tiệc trà trên sân thượng trong một đêm trăng tròn. Someya kể một truyền thuyết về các hoàng tử hồng trà nhưng Taiko và Haruka không tin. Và rồi
khi khuấy chiếc thìa bạc làm vỡ bóng trăng trong tách,hai hoàng tử của thế giới trà xuất hiện, ban cho Taiko và Haruka ba điều ước. Đó là Assam và Earl Grey....

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 151 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 150 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 149 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 148 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 147 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 146 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 145 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 144 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 143 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 142 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 141 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 140 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 139 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 138 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 137 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 136 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 135 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 134 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 133 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 132 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 131 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 130 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 129 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 128 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 127 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 126 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 125 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 124 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 123 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 122 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 121 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 120 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 119 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 118 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 117 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 116 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 115 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 114 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 113 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 112 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 111 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 110 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 109 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 108 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 107 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 106 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 105 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 104 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 103 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 102 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 101 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 100 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 099 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 098 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 097 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 096 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 095 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 094 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 093 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 092 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 091 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 090 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 089 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 088 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 087 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 086 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 085 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 084 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 083 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 082 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 081 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 080 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 079 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 078 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 077 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 076 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 075 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 074 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 073 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 072 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 071 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 070 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 069 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 068 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 067 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 066 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 065 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 064 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 063 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 062 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 061 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 060 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 059 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 058 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 057 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 056 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 055 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 054 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 053 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 052 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 051 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 050 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 049 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 048 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 047 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 046 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 045 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 044 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 043 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 042 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 041 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 040 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 039 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 038 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 037 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 036 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 035 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 034 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 033 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 032 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 031 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 030 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 029 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 028 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 027 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 026 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 025 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 024 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 023 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 022 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 021 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 020 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 019 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 018 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 017 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 016 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 015 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 014 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 013 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 012 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 011 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 010 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 009 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 008 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 007 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 006 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 005 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 004 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 003 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 002 20/3/2011 Download
Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 001 20/3/2011 Download