Thông tin truyện Kekkaishi
 
Kekkaishi

Tên khác: Kết Giới Sư

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Shounen, Supernatural

Tác giả: Tanabe Yellow

Nhóm dịch: HDx4 Team

Tình trạng: Đã hoàn thành       Số lượt xem: 825797      Người theo dõi: 1604      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Kekkaishi xoay quanh vùng đất dữ - Karasumori, nơi được chôn cất vong linh của một vị lãnh chúa có “nguồn năng lực đặc biệt” và hai gia tộc pháp sư là nhà Sumimura và Yukimura được tổ chức “Hội kín” giao cho trách nhiệm cai quản và bảo vệ vùng đất dữ này ...

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Kekkaishi Chương 345 (Hết) 24/4/2011 Download
Kekkaishi Chương 344 10/4/2011 Download
Kekkaishi Chương 343 29/3/2011 Download
Kekkaishi Chương 342 2/4/2011 Download
Kekkaishi Chương 341 28/2/2011 Download
Kekkaishi Chương 340 19/2/2011 Download
Kekkaishi Chương 339 15/2/2011 Download
Kekkaishi Chương 338 9/2/2011 Download
Kekkaishi Chương 337 5/2/2011 Download
Kekkaishi Chương 336 31/1/2011 Download
Kekkaishi Chương 335 18/1/2011 Download
Kekkaishi Chương 334 9/1/2011 Download
Kekkaishi Chương 333 2/1/2011 Download
Kekkaishi Chương 332 18/12/2010 Download
Kekkaishi Chương 331 12/12/2010 Download
Kekkaishi Chương 330 26/11/2010 Download
Kekkaishi Chương 329 25/11/2010 Download
Kekkaishi Chương 328 13/11/2010 Download
Kekkaishi Chương 327 31/10/2010 Download
Kekkaishi Chương 326 27/10/2010 Download
Kekkaishi Chương 325 26/10/2010 Download
Kekkaishi Chương 324 26/10/2010 Download
Kekkaishi Chương 323 26/10/2010 Download
Kekkaishi Chương 322 25/10/2010 Download
Kekkaishi Chương 321 24/10/2010 Download
Kekkaishi Chương 320 24/10/2010 Download
Kekkaishi Chương 305 6/10/2010 Download
Kekkaishi Chương 304 27/9/2010 Download
Kekkaishi Chương 303 27/9/2010 Download
Kekkaishi Chương 302 10/9/2010 Download
Kekkaishi Chương 301 28/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 300 21/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 299 21/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 298 21/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 297 21/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 296 16/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 295 10/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 294 10/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 293 7/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 292 7/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 291 7/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 290 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 289 21/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 288 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 287 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 286 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 285 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 284 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 283 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 282 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 281 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 280 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 279 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 278 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 277 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 276 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 275 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 274 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 273 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 272 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 271 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 270 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 269 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 268 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 267 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 266 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 265 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 264 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 263 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 262 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 261 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 260 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 259 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 258 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 257 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 256 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 255 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 254 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 253 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 252 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 251 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 250 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 249 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 248 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 247 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 246 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 245 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 244 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 243 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 242 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 241 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 240 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 239 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 238 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 237 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 236 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 235 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 234 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 233 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 232 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 231 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 230 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 229 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 228 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 179 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 178 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 177 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 176 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 175 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 174 24/2/2011 Download
Kekkaishi Chương 173 24/2/2011 Download
Kekkaishi Chương 172 24/2/2011 Download
Kekkaishi Chương 171 24/2/2011 Download
Kekkaishi Chương 170 24/2/2011 Download
Kekkaishi Chương 169 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 168 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 167 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 166 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 165 20/7/2010 Download
Kekkaishi Chương 014 19/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 013 19/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 012 19/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 011 19/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 010 19/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 009 19/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 008 19/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 007 19/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 006 19/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 005 19/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 004 19/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 003 19/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 002 19/8/2010 Download
Kekkaishi Chương 001 19/8/2010 Download
Hình ảnh