Thông tin truyện Kateikyoushi Hitman Reborn!
 
Kateikyoushi Hitman Reborn!

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Drama, Shounen, Supernatural

Tác giả: Amano Akira

Nhóm dịch: MTO + EasyCome + TeenSOS + [DAG] + Comicvn + [K] Team + Manhuavn + V-Z Team + A4VFansub + ZOMT

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 3110846      Người theo dõi: 1902      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Nội dung chính xoay quanh cuộc sống của cậu học sinh cấp hai Sawada Tsunayoshi, biệt danh “ Tsuna vô dụng ”. Để giúp cậu học khá hơn, mẹ cậu đã thuê một gia sư . Nhưng không giống như những gia sư bình thường, gia sư của Tsuna – Reborn là một Hitman và mục đích thực sự cuả Reborn là huấn luyện Tsuna trở thành Đệ Thập của Vongola Family – tổ chức mafia lớn nhất ở Ý.

Nhóm dịch ---------------------------------------------------------------------------

MTO2T: 1 -> 3 + 148 -> 191
EasyCome.us: 117 -> 147 + 192 -> 197
TeenSOS: 198 -> 209, 211, 213 -> 234
[DAG]: 29 -> 47
ZOMT: 267 -> 282
A4VFansub: 283 -> 291
Comicvn.net: 292 -> 302
Manhuavn.com: 303 -> 306

V-Z Team: 307 -> 311

312+: đọc ở đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
update Target 53, 54, 55, 56, 57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target089 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target082 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target081 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 311 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 310 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 309 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 308 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 307 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 306 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 305 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 304 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 303 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 302 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 301 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 300 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 299 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 298 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 297 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 296 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 295 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 294 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 293 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 292 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 291 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 290 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 289 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 288 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 287 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 286 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 285 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 284 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 283 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 282 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 281 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 280 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 279 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 278 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 277 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 276 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 275 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 274 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 273 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 272 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 271 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 270 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 269 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 268 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 267 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 244 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 243 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 242 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 241 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 240 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 239 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 238 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 237 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 236 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 235 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 234 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 233 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 232 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 231 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 230 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 229 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 228 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 227 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 226 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 225 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 223 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 222 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 221 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 220 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 219 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 218 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 217 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 216 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 215 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 214 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 213 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 212 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 211 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 210 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 209 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 208 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 207 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 206 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 205 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 204 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 203 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 202 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 201 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 200 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 199 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 198 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 197 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 196 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 195 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 194 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 193 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 192 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 191 27/9/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 190 20/9/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 189 20/9/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 188 20/9/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 187 20/9/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 186 20/9/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 185 20/9/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 184 30/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 183 26/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 182 22/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 181 20/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 180 20/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 179 9/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 178 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 177 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 176 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 175 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 174 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 173 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 172 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 171 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 170 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 169 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 168 30/12/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 167 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 166 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 165 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 164 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 163 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 162 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 161 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 160 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 159 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 158 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 157 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 156 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 155 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 154 8/8/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 153 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 152 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 151 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 150 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 149 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 148 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 147 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 146 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 145 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 144 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 143 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 142 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 141 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 140 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 139 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 138 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 137 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 136 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 135 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 134 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 133 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 132 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 131 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 130 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 129 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 128 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 127 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 126 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 125 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 124 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 123 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 122 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 121 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 120 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 119 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 118 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 117 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 104 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 103 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 102 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 101 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 100 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 099 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 098 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 097 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 096 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 095 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 094 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 093 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 092 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 091 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 090 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 089 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 088 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 087 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 086 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 085 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 084 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 083 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 082 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 081 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 080 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 079 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 078 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 077 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 076 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 075 22/2/2014 Chưa có
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 074 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 073 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 072 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 071 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 070 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 069 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 068 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 067 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 066 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 065 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 064 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 063 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 062 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 061 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 060 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 059 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 058 26/6/2012 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 057 31/1/2011 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 056 31/1/2011 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 055 31/1/2011 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 054 31/1/2011 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 053 31/1/2011 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 052 19/12/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 051 19/12/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 050 19/12/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 049 11/12/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 048 11/12/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 047 28/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 046 27/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 045 20/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 044 20/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 043 20/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 042 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 041 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 040 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 039 14/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 038 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 037 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 036 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 035 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 034 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 033 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 032 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 031 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 030 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 029 25/4/2011 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 028 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 027 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 026 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 025 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 024 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 023 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 022 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 021 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 020 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 019 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 018 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 017 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 016 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 015 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 014 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 013 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 012 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 011 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 010 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 009 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 008 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 007 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 006 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 005 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 004 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 003 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 002 13/11/2010 Download (1) | (2)
Kateikyoushi Hitman Reborn! Target 001 13/11/2010 Download (1) | (2)