Thông tin truyện Hoàng Phi Hồng Phần 1
 
Hoàng Phi Hồng Phần 1

Thể loại: Action, Adventure, Comedy

Tác giả: Takeshi Maekawa

Nhóm dịch: [Ryuuroden.info]

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 374295      Người theo dõi: 349      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Chuyện kể về những chuyến phiêu lưu của Hoàng phi hồng

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 60- chap 5 19/5/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 30 18/11/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 29 18/11/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 28 18/11/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 27 18/11/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 26 18/11/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 25 10/8/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 24 10/8/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 23 10/8/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 22 10/8/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 21 10/8/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 20 3/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 19 3/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 18 3/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 17 3/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 16 2/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 15 2/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 14 2/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 13 2/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 12 2/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 11 2/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 10 2/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 09 2/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 08 2/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 07 2/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 06 2/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 05 2/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 04 2/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 03 2/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 02 2/3/2011 Download
Hoàng Phi Hồng Phần 1 Vol 01 2/3/2011 Download