Thông tin truyện Đấu Phá Thương Khung
 
Đấu Phá Thương Khung

Tên khác: Đấu Phá Thương Khung

Thể loại: Manhua

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Nhóm dịch: hamtruyen.com

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 1400835      Người theo dõi: 2405      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter Ngoại truyện Thỏ Trắng 10/3/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter Ngoại truyện 2 26/6/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 097 7/9/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 096 20/8/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 095 16/8/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 094 16/8/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 093 16/8/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 092 16/8/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 091 16/8/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 090 16/8/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 089 26/6/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 088 26/6/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 087 29/6/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 086 26/6/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 085 26/6/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 084 26/6/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 083 23/4/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 082 21/4/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 081 21/4/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 080 14/3/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 079 6/3/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 078 27/2/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 077 14/2/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 076 9/2/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 075 16/2/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 074 12/1/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 073 7/1/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 072 7/1/2014 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 071 17/12/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 070 17/12/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 069 30/11/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 068 30/11/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 067 30/11/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 066 30/11/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 065 30/11/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 064 23/10/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 063 23/10/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 062 18/9/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 061 7/9/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 060 7/9/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 059 23/8/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 058 17/8/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 057 9/8/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 056 28/7/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 055 21/7/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 054 7/7/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 053 29/6/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 052 16/6/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 051 9/6/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 050 9/6/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 049 22/5/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 048 12/5/2013 Chưa có
Đấu Phá Thương Khung Chapter 047 3/5/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 046 22/4/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 045 13/4/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 044 28/3/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 043 16/3/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 042 5/3/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 041 1/3/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 040 27/2/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 039 25/2/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 038 24/2/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 037 23/2/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 036 21/2/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 035 21/2/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 034 25/1/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 033 13/1/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 032 12/1/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 031 9/1/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 030 8/1/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 029 4/1/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 028 2/1/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 027 1/1/2013 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 026 31/12/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 025 29/12/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 024 27/12/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 023 17/12/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 022 13/12/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 021 11/12/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 020 9/12/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 019 8/12/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 018 6/12/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 017 5/12/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 016 4/12/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 015 3/12/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 014 2/12/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 013 17/11/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 012 31/10/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 011 21/10/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 010 19/10/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 009 6/10/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 008 23/9/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 007 20/9/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 006 9/9/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 005 5/9/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 004 5/9/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 003 5/9/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 002 10/9/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter 001 5/9/2012 Download
Đấu Phá Thương Khung Chapter Extra 28/2/2013 Download
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan