Thông tin truyện Đại Đường Song Long Truyện
 
Đại Đường Song Long Truyện

Thể loại: Action, Manhua, Martial Arts, Sci-fi, Seinen

Tác giả: Hoàng Dịch, Hoàng Ngọc Lang

Nhóm dịch: hamtruyen.com

Tình trạng: Đã hoàn thành       Số lượt xem: 818420      Người theo dõi: 412      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Câu chuyện xảy ra vào đời nhà Tùy. Tùy Dạng Đế hoan dâm vô độ khiến khắp nơi bá tánh lầm than, khổ không kễ xiết thiên hạ lọan lạc. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng 2 thanh niên mồ côi từ nhỏ vô tình có đuợc bí kíp Truờng Sing Quyết. Họ sau khi luyện thành, đã thành cao thủ vỏ lâm và 1 lòng cứu bá tánh khỏi cảnh đói khổ này.

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 252 26/1/2014 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 251 26/1/2014 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 250 26/1/2014 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 249 26/1/2014 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 248 26/1/2014 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 247 26/1/2014 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 246 26/1/2014 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 245 26/1/2014 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 244 26/1/2014 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 243 26/1/2014 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 242 26/1/2014 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 241 26/1/2014 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 240 9/11/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 239 9/11/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 238 9/11/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 237 9/11/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 236 9/11/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 235 4/10/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 234 4/10/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 233 27/9/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 232 27/9/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 231 27/9/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 230 27/9/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 229 19/9/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 228 17/9/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 227 12/9/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 226 12/9/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 225 9/9/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 224 3/9/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 223 15/8/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 222 14/8/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 221 13/8/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 220 13/8/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 219 13/8/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 218 11/8/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 217 9/8/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 216 7/8/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 215 4/8/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 214 1/8/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 213 28/7/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 212 25/7/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 211 22/7/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 210 19/7/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 209 17/7/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 208 15/7/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 207 11/7/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 206 9/7/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 205 7/7/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 204 5/7/2013 Download (1) | (2)
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 203 3/7/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 202 30/6/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 201 27/6/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 200 26/6/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 199 23/6/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 198 19/6/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 197 17/6/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 196 13/6/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 195 11/6/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 194 10/6/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 193 10/6/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 192 10/6/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 191 10/6/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 190 30/5/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 189 28/5/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 188 28/5/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 187 24/5/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 186 20/5/2013 Chưa có
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 185 18/5/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 184 16/5/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 183 16/5/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 182 10/5/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 181 8/5/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 180 6/5/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 179 4/5/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 178 2/5/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 177 2/5/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 176 2/5/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 175 26/4/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 174 25/4/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 173 22/4/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 172 19/4/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 171 19/4/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 170 15/4/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 169 13/4/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 168 7/4/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 167 5/4/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 166 30/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 165 27/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 164 23/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 163 21/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 162 19/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 161 16/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 160 14/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 159 10/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 158 9/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 157 6/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 156 4/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 155 2/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 154 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 153 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 152 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 151 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 150 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 149 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 148 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 147 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 146 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 145 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 144 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 143 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 142 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 141 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 140 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 139 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 138 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 137 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 136 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 135 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 134 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 133 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 132 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 131 1/3/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 130 13/11/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 129 13/11/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 128 4/11/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 127 4/11/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 126 4/11/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 125 4/11/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 124 4/11/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 123 4/11/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 122 4/11/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 121 4/11/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 120 4/11/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 119 4/11/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 118 4/11/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 117 4/11/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 116 7/10/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 115 7/10/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 114 7/10/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 113 26/9/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hôi 112 26/9/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 111 24/9/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 110 24/9/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 109 21/9/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 108 15/9/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 107 12/9/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 106 7/9/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 105 5/9/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 104 1/9/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 103 1/9/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 102 25/8/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 101 24/8/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 100 24/8/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 099 18/8/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 098 18/8/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 097 12/8/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 096 9/8/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 095 12/8/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 094 6/8/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 093 4/8/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 092 3/8/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 091 29/7/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 090 27/7/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 089 26/7/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 088 23/7/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 087 20/7/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 086 17/7/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 085 15/7/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 084 12/7/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 083 11/7/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 082 6/7/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 081 2/7/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 080 29/6/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 079 27/6/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 078 24/6/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 077 24/6/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 076 19/6/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 075 14/6/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 074 13/6/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 073 10/6/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 072 7/6/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 071 6/6/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 070 3/6/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 069 1/6/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 068 30/5/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 067 27/5/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 066 25/5/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 065 23/5/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 064 20/5/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 063 18/5/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 062 16/5/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 061 12/5/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 060 10/5/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 059 9/5/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 058 6/5/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 057 6/5/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 056 7/5/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 055 17/2/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 054 10/2/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 053 8/2/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 052 5/2/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 051 31/1/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 050 29/1/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 049 25/1/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 048 21/1/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 047 18/1/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 046 6/1/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 045 4/1/2012 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 044 31/12/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 043 28/12/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 042 25/12/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 041 23/12/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 040 21/12/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 039 18/12/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 038 11/12/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 037 9/12/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 036 6/12/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 035 4/12/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 034 30/11/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 033 20/11/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 032 18/11/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 031 17/11/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 029 - 030 Part 002 5/11/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 029 - 030 Part 001 28/10/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 028 7/8/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 027 1/7/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 026 27/5/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 025 25/5/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 024 15/5/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 023 12/5/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 022 3/5/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 021 1/5/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 020 22/4/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 019 22/4/2013 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 018 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 017 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 016 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 015 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 014 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 013 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 012 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 011 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 010 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 009 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 008 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 007 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 006 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 005 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 004 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 003 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 002 20/4/2011 Download
Đại Đường Song Long Truyện Hồi 001 19/4/2011 Download