Thông tin truyện D.Gray-Man
 
D.Gray-Man

Thể loại: Action, Comedy, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural

Tác giả: Katsura Hoshino

Nhóm dịch: Vnsharing.net + MTO + Alo8.com

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 2483462      Người theo dõi: 3407      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Akuma là những cỗ máy chiến tranh do bá tước Millenium Count tạo ra.Akuma đc tạo ra do chính những người thân của người chết...những người mong muốn và tin tưởng vào bá tước Millenium Count làm cho cha.mẹ hay anh chị sống lại sau khi chết lại đã vô tình biến linh hồn người thân mình trở thành Akuma - 1 cỗ máy giết người vô cảm.....(và đặc biệt là sao khi trở thành akuma thì nó sẽ tấn công chính người thân mình, là người đã tạo ra nó và chiếm lấy thân xác để ẩn náu...) ...Do đó có một người tạo ra những Innocence để chống lại akuma của bá tước Millenium Count ....những người đc Innocence lựa chọn đc gọi là exorcist (thầy trừ tà hay môn đệ của Thượng Đế)..họ tiêu diệt và cứu vớt những linh hồn đang bị akuma giam giữ... - D.Gray-Man rất đáng để bỏ thời gian ra ngâm cứu ... thế giới của DGM đặt trong hoàn cảnh chiến tranh giữa thiện và ác....chính trong bối cảnh đen tối của chiến tranh và những cuộc chiến sinh tử, từ đó mới cho thấy tình yêu thương mạnh mẽ, tình bạn, tình đồng đội, sự tin tưởng,... Tất cả sẽ như một tia sáng le lói trong màn đêm chợt ánh lên... Hãy khám phá DGM để cảm thấy tình yêu thương giữa nhưng con người, những exorcist trong thế giới của những trận chiến gay gấn với akuma......-

Vnsharing.net: chap 01 -> 72
MTO2T: chap 129 -> 194
Alo8.com: các chap còn lại

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
D.Gray-Man Chap 218 2/2/2013 Download
D.Gray-Man Chap 217 2/1/2013 Download
D.Gray-Man Chap 215 2/2/2013 Download
D.Gray-Man Chap 214 2/2/2013 Download
D.Gray-Man Chap 213 2/2/2013 Download
D.Gray-Man Chap 212 16/2/2012 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 211 4/1/2012 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 210 4/1/2012 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 209 4/1/2012 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 208 4/1/2012 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 207 19/9/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 206 5/7/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 205 27/4/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 204 8/3/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 203 9/2/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 202 19/1/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 201 11/12/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 200 19/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 199 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 198 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 197 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 196 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 195 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 194 17/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 193 17/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 192 17/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 191 17/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 190 17/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 189 15/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 188 15/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 187 15/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 186 15/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 185 15/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 184 15/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 183 15/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 182 15/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 181 15/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 180 15/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 179 15/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 178 15/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 177 15/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 176 15/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 175 15/8/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 174 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 173 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 172 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 171 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 170 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 169 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 168 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 167 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 166 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 165 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 164 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 163 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 162 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 161 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 160 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 159 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 158 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 157 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 156 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 155 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 154 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 153 13/2/2014 Chưa có
D.Gray-Man Chap 152 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 151 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 150 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 149 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 148 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 147 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 146 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 145 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 144 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 143 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 142 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 141 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 140 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 139 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 138 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 137 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 136 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 135 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 134 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 133 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 132 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 131 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 130 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 129 18/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 128 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 127 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 126 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 125 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 124 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 123 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 122 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 121 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 120 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 119 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 118 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 117 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 116 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 115 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 114 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 113 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 112 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 111 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 110 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 109 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 108 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 107 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 106 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 105 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 104 8/3/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 103 8/3/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 102 9/2/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 101 31/1/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 100 31/1/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 099 19/1/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 098 19/1/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 097 19/1/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 096 16/12/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 095 11/12/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 094 11/12/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 093 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 092 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 091 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 090 22/5/2011 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 089 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 088 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 087 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 086 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 085 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 084 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 083 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 082 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 081 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 080 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 079 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 078 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 077 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 076 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 075 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 074 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 073 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 072 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 071 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 070 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 069 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 068 1/11/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 067 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 066 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 065 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 064 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 063 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 062 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 061 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 060 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 059 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 058 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 057 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 056 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 055 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 054 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 053 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 052 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 051 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 050 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 049 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 048 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 047 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 046 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 045 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 044 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 043 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 042 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 041 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 040 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 039 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 038 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 037 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 036 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 035 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 034 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 033 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 032 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 031 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 030 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 029 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 028 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 027 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 026 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 025 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 024 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 023 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 022 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 021 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 020 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 019 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 018 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 017 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 016 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 015 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 014 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 013 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 012 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 011 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 010 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 009 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 008 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 007 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 006 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 005 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 004 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 003 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 002 19/7/2010 Download (1) | (2)
D.Gray-Man Chap 001 19/7/2010 Download (1) | (2)