Thông tin truyện Crayon Shin-chan
 
Crayon Shin-chan

Tên khác: Cậu bé bút chì

Thể loại: Action, Comedy, Slice of Life

Tác giả: Yoshito Usui

Nhóm dịch: BlogTruyen

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 617791      Người theo dõi: 432      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Shin - Cậu bé bút chì - ( Crayon Shinchan) tác giả Yoshito Usui là một manga với nhân vật chính là Shin, tên viết tắt của Shinnosuke, một cậu bé mới lên năm tuổi trong một gia đình Nhật Bản bình thường : Cha là một trưởng phòng một công ty, mẹ là Maeda, ở nhà làm nội trợ. Chú bé Shin và gia đình có thể coi là một gia đình tiêu biểu cho tầng lớp trung lưu của Nhật Bản, một gia đình được lấy mẫu từ bất kỳ gia đình nào trong xã hội Nhật Bản thời nay. Bất kỳ người đọc nào nhìn vào có thể thấy một phần của gia đình mình trong đó, điều đó đã tạo nên sự gần gũi giữa Shin và bạn đọc.


Nguồn: BlogTruyen.Com

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Crayon Shin-chan Volume 05 Chapter 000 - 001 10/9/2011 Download
Crayon Shin-chan Volume 04 Chapter 013 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 04 Chapter 012 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 04 Chapter 011 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 04 Chapter 010 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 04 Chapter 009 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 04 Chapter 008 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 04 Chapter 007 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 04 Chapter 006 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 04 Chapter 005 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 04 Chapter 004 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 04 Chapter 003 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 04 Chapter 002 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 04 Chapter 001 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 04 Chapter 000 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 038 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 037 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 036 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 035 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 034 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 033 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 032 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 031 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 030 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 029 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 028 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 027 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 026 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 025 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 024 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 023 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 022 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 021 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 020 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 019 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 018 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 017 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 016 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 015 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 014 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 013 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 012 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 011 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 010 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 009 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 008 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 007 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 006 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 005 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 004 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 003 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 002 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 03 Chapter 001 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 037 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 036 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 035 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 034 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 033 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 032 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 031 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 030 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 029 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 028 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 027 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 026 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 025 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 024 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 023 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 022 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 021 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 020 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 019 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 018 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 017 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 016 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 015 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 014 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 013 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 012 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 011 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 010 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 009 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 008 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 007 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 006 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 005 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 004 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 003 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 002 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 02 Chapter 001 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 036 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 035 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 034 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 033 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 032 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 031 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 030 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 029 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 028 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 027 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 026 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 025 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 024 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 023 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 022 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 021 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 020 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 019 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 018 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 017 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 016 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 015 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 014 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 013 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 012 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 011 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 010 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 009 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 008 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 007 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 006 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 005 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 004 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 003 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 002 4/10/2010 Download
Crayon Shin-chan Volume 01 Chapter 001 4/10/2010 Download