Thông tin truyện Change Guy
 
Change Guy

Thể loại: Action, Comedy, Manhwa, Martial Arts, Shounen

Tác giả: Eun Ho Son, Myung Soo Choi

Nhóm dịch: Easycome.us + TruongTon.net + VnFriends.net

Tình trạng: Đã hoàn thành       Số lượt xem: 599999      Người theo dõi: 493      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Linh hồn Woo Soo Choi đang ở trong thân thể Kang Too Jee với vô số kẻ thù săn đuổi. Đối mặt hoặc là chết. 
Còn Kang Too Jee chỉ giỏi gây gổ và đánh lộn sẽ làm gì trong cái xác yếu ớt của Woo Soo Choi? 
Bộ truyện tranh kịch tính và cực kỳ vui nhộn với đầy những bí kíp, tuyệt chiêu võ thuật 

Download chap 1 -> 164 (tập 1 -> 15): - pass unlock: easycome.tk

Tập 1 - Tập 2 - Tập 3 - Tập 4 - Tập 5 - Tập 6 - Tập 7 - Tập 8
Tập 9 - Tập 10 - Tập 11 - Tập 12 - Tập 13 - Tập 14 - Tập 15

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Change Guy Chương 338 - End 28/11/2010 Download
Change Guy Chương 337 28/11/2010 Download
Change Guy Chương 336 28/11/2010 Download
Change Guy Chương 335 28/11/2010 Download
Change Guy Chương 334 28/11/2010 Download
Change Guy Chương 333 28/11/2010 Download
Change Guy Chương 332 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 331 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 330 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 329 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 328 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 327 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 326 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 325 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 324 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 323 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 322 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 321 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 320 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 319 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 318 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 317 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 316 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 315 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 314 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 313 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 312 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 311 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 310 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 309 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 308 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 307 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 306 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 305 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 304 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 303 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 302 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 301 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 300 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 299 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 298 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 297 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 296 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 295 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 294 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 293 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 292 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 291 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 290 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 289 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 288 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 287 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 286 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 285 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 284 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 283 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 282 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 281 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 280 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 279 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 278 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 277 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 276 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 275 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 274 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 273 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 272 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 271 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 270 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 269 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 268 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 267 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 266 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 265 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 264 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 263 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 262 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 261 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 260 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 259 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 258 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 257 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 256 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 255 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 254 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 253 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 252 27/11/2010 Download
Change Guy Chương 251 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 250 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 249 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 248 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 247 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 246 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 245 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 244 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 243 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 242 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 241 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 240 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 239 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 238 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 237 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 236 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 235 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 234 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 233 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 232 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 231 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 230 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 229 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 228 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 227 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 226 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 225 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 224 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 223 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 222 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 221 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 220 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 219 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 218 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 217 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 216 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 215 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 214 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 213 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 212 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 211 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 210 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 209 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 207 - 208 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 206 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 205 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 204 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 203 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 202 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 201 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 200 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 199 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 198 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 197 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 196 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 195 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 194 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 193 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 192 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 191 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 190 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 189 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 188 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 187 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 186 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 185 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 184 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 183 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 182 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 181 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 180 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 179 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 178 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 177 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 176 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 175 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 174 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 173 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 172 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 171 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 170 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 169 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 168 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 167 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 166 26/11/2010 Download
Change Guy Chương 165 26/11/2010 Download
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan