Thông tin truyện Show Princess (Bong bóng mùa hè)
 
Show Princess (Bong bóng mùa hè)

Tên khác: Bong bóng mùa hè

Thể loại: Drama, Romance, Shoujo

Tác giả: MING Xiao Xi, Misha

Nhóm dịch: 360kpop Manga Team

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 126002      Người theo dõi: 751      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Truyện này đã xuất bản ở VN ra tới tập 4 hay 5 gì đó rồi nhé. Cũng tên là Bong Bóng Mùa Hè luôn .

  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 024 20/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 023 3/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 022 3/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 021 3/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 020 3/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 019 3/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 018 3/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 017 3/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 016 3/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 015 21/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 014 21/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 013 21/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 012 21/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 011 21/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 010 21/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 009 21/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 008 21/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 007 21/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 006 21/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 005 21/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 004 21/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 003 21/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 002 21/5/2011 Download
Show Princess (Bong bóng mùa hè) Chapter 001 21/5/2011 Download
Hình ảnh