Thông tin truyện Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo
 
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo

Thể loại: Comedy, Drama, Truyện scan

Tác giả: Choe Byeong Yeol

Nhóm dịch: BlogTruyen

Tình trạng: Đang tiến hành       Số lượt xem: 965562      Người theo dõi: 776      Theo dõi truyện này

Sơ lược:

Trở về sau một thời gian dài mất tích, Kang Hy – thủ lĩnh nhóm Angel Five, người nổi danh với huyền thoại “1 chấp 100” – trở thành một con người hoàn toàn khác. Một Kang Hy vốn không sợ trời, không sợ đất nay chỉ còn là tên mất trí và nhát không nước nào mà nói. Cậu ta không muốn dính gì tới quá khứ “vẻ vang” của mình nữa mà chỉ muốn làm một cậu học sinh bình thường. Nhưng quá khứ không buông tha cậu, và bạn bè cậu bị lôi vào những vụ thách đấu liên tiếp. Trước tình hình đó, Kang Hy phải trở về với con người thật của mình để cứu bạn. Và huyền thoại của cậu lại được tiếp tục.  >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥

Các chương
 
 
 
Tên chương Ngày đăng Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 447 6/3/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 446 6/3/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 445 6/3/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 444 6/3/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 443 6/3/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 442 5/3/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 441 4/3/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 440 4/3/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 439 3/3/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 438 3/3/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 437 3/3/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 436 1/3/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 435 28/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 434 27/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 433 27/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 432 27/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 431 25/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 430 25/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 429 25/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 428 25/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 427 25/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 426 25/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 425 25/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 424 25/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 423 25/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 422 25/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 421 25/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 420 25/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 419 20/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 418 18/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 417 18/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 416 18/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 415 18/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 414 15/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 413 15/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 412 15/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 411 14/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 410 14/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 409 11/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 408 10/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 407 9/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 406 9/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 405 9/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 404 9/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 403 7/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 402 7/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 401 7/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 400 7/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 399 7/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 392 3/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 391 3/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 390 3/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 389 3/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 388 3/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 387 3/2/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 386 29/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 385 28/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 384 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 383 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 382 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 381 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 380 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 379 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 378 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 377 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 376 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 375 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 374 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 373 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 372 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 371 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 370 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 369 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 368 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 367 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 366 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 365 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 364 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 363 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 362 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 361 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 360 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 359 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 358 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 357 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 356 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 355 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 354 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 353 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 352 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 351 27/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 350 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 349 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 348 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 347 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 346 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 345 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 344 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 343 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 342 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 341 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 340 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 339 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 338 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 337 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 336 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 335 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 334 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 333 26/1/2014 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 332 20/12/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 331 20/12/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 330 20/12/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 329 20/12/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 328 20/12/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 327 15/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 326 15/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 325 15/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 324 15/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 323 15/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 322 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 321 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 320 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 319 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 318 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 317 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 316 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 315 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 314 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 313 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 312 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 311 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 310 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 309 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 308 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 307 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 305 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 304 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 303 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 302 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 301 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 300 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 299 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 298 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 297 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 296 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 295 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 294 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 293 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 292 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 291 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 290 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 289 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 288 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 287 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 286 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 285 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 284 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 283 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 282 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 281 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 280 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 279 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 278 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 277 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 276 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 275 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 274 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 273 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 272 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 271 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 270 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 269 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 268 14/12/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 267 30/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 266 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 265 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 264 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 263 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 262 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 261 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 260 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 259 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 258 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 257 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 256 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 255 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 254 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 253 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 252 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 251 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 250 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 249 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 248 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 247 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 246 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 245 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 244 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 243 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 242 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 241 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 240 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 239 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 238 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 237 29/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 236 5/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 235 5/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 234 4/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 233 4/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 232 4/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 231 4/10/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 230 30/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 229 30/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 228 30/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 227 30/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 226 30/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 225 27/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 224 26/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 223 25/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 222 25/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 221 23/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 220 23/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 219 23/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 218 21/9/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 217 21/9/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 216 18/9/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 215 18/9/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 214 17/9/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 213 17/9/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 212 13/9/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 211 12/9/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 210 11/9/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 209 11/9/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 208 11/9/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 207 11/9/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 206 11/9/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 205 5/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 204 4/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 203 3/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 202 1/9/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 201 30/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 200 29/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 199 29/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 198 29/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 197 28/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 196 28/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 195 28/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 194 28/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 193 28/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 192 28/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 191 16/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 190 15/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 189 13/8/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 188 13/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 187 11/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 186 11/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 185 10/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 184 10/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 183 9/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 182 8/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 181 7/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 180 6/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 179 5/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 178 4/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 177 4/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 176 2/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 175 1/8/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 174 31/7/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 173 30/7/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 172 29/7/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 171 28/7/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 170 28/7/2013 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 169 27/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 168 27/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 167 26/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 166 25/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 165 24/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 164 23/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 163 22/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 162 21/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 161 21/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 160 20/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 159 20/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 158 19/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 157 18/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 156 16/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 155 15/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 154 14/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 153 14/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 152 13/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 151 13/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 150 12/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 149 11/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 148 10/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 147 9/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 146 8/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 145 7/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 144 7/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 143 7/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 142 7/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 141 7/7/2013 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 140 5/4/2011 Download
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 139 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 138 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 137 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 136 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 135 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 134 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 133 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 132 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 131 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 130 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 129 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 128 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 127 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 126 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 125 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 124 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 123 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 122 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 121 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 120 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 119 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 118 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 117 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 116 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 115 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 114 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 113 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 112 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 111 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 110 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 109 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 109 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 108 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 107 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 106 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 105 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 104 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 103 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 102 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 101 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 100 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 099 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 098 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 097 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 096 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 095 5/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 095 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 094 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 093 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 092 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 091 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 090 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 089 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 088 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 087 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 086 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 085 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 084 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 083 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 082 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 081 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 080 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 079 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 078 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 077 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 076 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 075 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 074 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 073 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 072 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 071 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 070 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 069 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 068 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 067 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 066 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 065 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 064 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 063 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 062 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 061 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 060 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 059 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 058 4/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 053 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 052 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 051 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 050 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 049 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 048 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 047 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 046 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 045 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 044 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 043 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 042 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 041 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 040 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 039 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 038 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 037 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 036 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 035 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 034 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 033 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 032 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 031 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 030 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 029 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 028 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 027 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 026 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 025 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 024 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 023 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 022 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 021 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 020 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 019 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 018 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 017 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 016 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 015 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 014 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 013 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 012 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 011 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 010 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 009 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 008 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 007 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 006 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 005 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 004 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 003 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 002 3/4/2011 Download (1) | (2)
Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo Chapter 001 3/4/2011 Download (1) | (2)