Các truyện của tác giả Marvel
 
Truyện mới cập nhật     Truyện được yêu thích    Hiển thị Doujinshi
 
 
Tên truyện Nhóm dịch Mới nhất
A-Babies vs X-Babies Bento_team Đã hoàn thành
Age of X ComixVn Team Đã hoàn thành
All New X-Men LTD chap13
Astonishing X-Men Hội những người yêu thích nhóm Siêu anh hùng X-men 003
Avengers Disassembled C.F.C.V.N.Team Đã hoàn thành
Avengers Marvel Now! SAHMarvel 009 Star Bound
Avengers vs Revengers C.F.C.V.N.Team Đã hoàn thành
Avengers VS X-men ComixVn Team 069 ABxXB 001
Avengers: The Children's Crusade ComixVn Team Issue 007
Avengers-Now! LTD chap 1
Avengers-X-Sanction ComixVn Team Đã hoàn thành
Avenging Spider-man TheGioiTruyenTranh.Vn Issue 005
Captain America: Living Legend (2013) Nero Huỳnh Đã hoàn thành
Civil War ComixVn Team Đã hoàn thành
Civil War Full Event Greatest Battle Group Đã hoàn thành
Cyclops Hội những người yêu thích nhóm Siêu anh hùng X-men 002
Dark Avengers / X-Men : Utopia ComixVn Team Đã hoàn thành
Fear Itself ComixVn Team Đã hoàn thành
Galactus Trilogy ComixVn Team Đã hoàn thành
Guardians of The Galaxy v3 2013 Nero Huỳnh Chương 015
Hawkeye (2012) ComixVn Team Hawkeye 01
INHUMAN [Chưa rõ] chap 1
Iron Man v5 (2013) Nero Huỳnh Chương 024
Kick Ass ComixVn Team Đã hoàn thành
Kick-Ass vol 3 (2013) Nero Huỳnh Chương 005
Madrox Hội những người yêu thích nhóm Siêu anh hùng X-men 002
Marvel 5 Ronin Greatest Battle Group Đã hoàn thành
Marvel Civil War full events Greatest Battle Group Issue 012 Civil ...
Marvel Knights - Hulk (2014) ComicVn Chap 01
New Avengers SAHMarvel 010 The Sentry ...
New Avengers vs Revengers C.F.C.V.N.Team Đã hoàn thành
New X-Men v2 - Academy X ComixVn Team Đã hoàn thành
Planet Hulk ComixVn Team Exile Part 003
S.H.I.E.L.D ComixVn Team #002
S.H.I.E.L.D. C.F.C.V.N.Team SHIELD 002
Scarlet Spider ComixVn Team Scarlet Spider v02 ...
Scarlet Spider-man TheGioiTruyenTranh.Vn #002
Secret Invasion ComixVn Team Đã hoàn thành
Siege ComixVn Team Đã hoàn thành
Spider Man One Shot-Leah Hội Những người yêu thích Spider man Đã hoàn thành
Spider-man 2099 Hội Những người yêu thích Spider man Issue #001
Superior Spider Man Hội Những người yêu thích Spider man Superior Spider ...
Superior Spider Man Team Up Hội Những người yêu thích Spider man Superior Spider ...
Thần Chưởng Long Cửu Châu hamtruyen.com Chapter 010
The Amazing Spider Man (2014) Hội Những người yêu thích Spider man Issue #006
The Punisher: WidowMaker ComicVn Đã hoàn thành
The Ultimates ComixVn Team Đã hoàn thành
Ultimate Captain America ComixVn Team Issue 002
Ultimate Comics X ComixVn Team Đã hoàn thành
Ultimate Comics: Avengers Vs New Ultimates ComixVn Team Issue 006
Ultimate Fantastic Four ComixVn Team Ultimate Fantastic ...
Ultimate Iron Man ComixVn Team Vol 02 - Issue ...
Ultimate Origin ComixVn Team Đã hoàn thành
Ultimate Power ComixVn Team Đã hoàn thành
Ultimate Spider-Man ComixVn Team Ultimate Spider-Man ...
Ultimate Thor ComixVn Team Đã hoàn thành
Ultimate X-Men ComixVn Team Đã hoàn thành
Ultimates Comics New Ultimates ComixVn Team Đã hoàn thành
Ultimatum ComixVn Team Đã hoàn thành
Uncanny X-Men LTD chap05
Wolverine MAX (2013) Nero Huỳnh Đã hoàn thành
Wolverine Origin ComicVn Đã hoàn thành
Wolverine: Japan's Most Wanted C.F.C.V.N.Team WolvJ 001
Wolverine: Soultaker ComicVn Đã hoàn thành
World War Hulk ComixVn Team Đã hoàn thành
X-Force ComixVn Team X-Force 010
X-Force Sex and Violence ComixVn Team Đã hoàn thành
X-Men - Schism ComixVn Team Đã hoàn thành
X-Men Deadly Genesis ComixVn Team Đã hoàn thành
X-Men Necrosha ComixVn Team Đã hoàn thành
X-Men Phoenix Endsong ComixVn Team Đã hoàn thành
X-Men: Hope Trilogy ComixVn Team Đã hoàn thành
X-Men: Magneto Testament ComicVn Đã hoàn thành
Marvel
 
Chưa có thông tin