Phong Thần Kỷ III - Đại Tướng Đoạt Vị Các chương mới nhất của truyện Phong Thần Kỷ III - Đại Tướng Đoạt Vị http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi Chương 046http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chap-046Fri, 20 Sep 2013 14:32:39 GMT Chương 045http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chap-045Fri, 20 Sep 2013 14:28:25 GMT Chương 044http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-044Thu, 05 Sep 2013 17:49:58 GMT Chương 043http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-043Sat, 24 Aug 2013 11:20:32 GMT Chương 042http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-042Tue, 20 Aug 2013 18:01:48 GMT Chương 041http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-041Tue, 20 Aug 2013 17:57:33 GMT Chương 040http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-040Tue, 20 Aug 2013 17:53:40 GMT Chương 039http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-039Tue, 20 Aug 2013 17:49:52 GMT Chương 038http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-038Tue, 20 Aug 2013 17:45:22 GMT Chương 037http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-037Tue, 20 Aug 2013 17:16:01 GMT Chương 036http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-036Tue, 20 Aug 2013 17:11:51 GMT Chương 035http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-035Tue, 20 Aug 2013 17:08:02 GMT Chương 034http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-034Sat, 15 Jun 2013 10:07:36 GMT Chương 033http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-033Fri, 14 Jun 2013 19:46:23 GMT Chương 032http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-032Fri, 14 Jun 2013 19:42:47 GMT Chương 031http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-031Fri, 14 Jun 2013 19:38:00 GMT Chương 030http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-030Fri, 14 Jun 2013 19:33:40 GMT Chương 029http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-029Mon, 20 May 2013 18:26:05 GMT Chương 028http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-028Mon, 20 May 2013 18:17:43 GMT Chương 027http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-027Mon, 20 May 2013 18:11:00 GMT Chương 026http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-026Mon, 20 May 2013 18:04:19 GMT Chương 025http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-025Fri, 17 May 2013 21:47:10 GMT Chương 024http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-024Thu, 16 May 2013 00:03:18 GMT Chương 023http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-023Wed, 15 May 2013 23:56:21 GMT Chương 022http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-022Fri, 10 May 2013 00:22:35 GMT Chương 021http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-021Tue, 07 May 2013 20:06:47 GMT Chương 020http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-020Tue, 07 May 2013 20:02:35 GMT Chương 019http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-019Sun, 21 Apr 2013 20:12:21 GMT Chương 018http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-018Sun, 21 Apr 2013 20:10:13 GMT Chương 017http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-017Sun, 21 Apr 2013 20:08:17 GMT Chương 016http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-016Sun, 21 Apr 2013 20:06:14 GMT Chương 015http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-015Sun, 21 Apr 2013 20:04:24 GMT Chương 014http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-014Sun, 21 Apr 2013 20:00:46 GMT Chương 013http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-013Sun, 21 Apr 2013 19:57:24 GMT Chương 012http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-012Sun, 21 Apr 2013 19:55:59 GMT Chương 011http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-011Sun, 21 Apr 2013 13:10:13 GMT Chương 010http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-010Sun, 21 Apr 2013 12:58:44 GMT Chương 009http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-009Sun, 21 Apr 2013 12:45:16 GMT Chương 008http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-008Sun, 21 Apr 2013 12:33:53 GMT Chương 007http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-7Mon, 18 Feb 2013 17:26:13 GMT Chương 006http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-006Wed, 30 Jan 2013 18:25:19 GMT Chương 005http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-5Sun, 27 Jan 2013 15:10:49 GMT Chương 004http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-004Fri, 25 Jan 2013 08:43:22 GMT Chương 003http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-3Thu, 24 Jan 2013 14:28:41 GMT Chương 002http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-2Thu, 17 Jan 2013 14:26:35 GMT Chương 001bhttp://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-001bThu, 17 Jan 2013 17:29:02 GMT Chương 001ahttp://truyen.vnsharing.net/Truyen/Phong-Than-Ky-III-Dai-Tuong-Doat-Vi/Chuong-1Tue, 15 Jan 2013 15:47:44 GMT