Đấu Phá Thương Khung Các chương mới nhất của truyện Đấu Phá Thương Khung http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung Chapter Ngoại truyện Thỏ Trắnghttp://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-Ngoai-truyen-Tho-TrangMon, 10 Mar 2014 12:13:16 GMT Chapter Ngoại truyện 2http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-Ngoai-truyen-2Thu, 26 Jun 2014 23:55:35 GMT Chapter 097http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-097Sun, 07 Sep 2014 08:05:33 GMT Chapter 096http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-096Wed, 20 Aug 2014 12:47:24 GMT Chapter 095http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-095Sat, 16 Aug 2014 09:21:43 GMT Chapter 094http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-094Sat, 16 Aug 2014 09:19:38 GMT Chapter 093http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-093Sat, 16 Aug 2014 09:15:17 GMT Chapter 092http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-092Sat, 16 Aug 2014 09:13:56 GMT Chapter 091http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-091Sat, 16 Aug 2014 09:12:22 GMT Chapter 090http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-090Sat, 16 Aug 2014 09:08:16 GMT Chapter 089http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-089Thu, 26 Jun 2014 23:54:41 GMT Chapter 088http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-088Thu, 26 Jun 2014 23:50:15 GMT Chapter 087http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-087Sun, 29 Jun 2014 23:15:15 GMT Chapter 086http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-086Thu, 26 Jun 2014 23:45:43 GMT Chapter 085http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-085Thu, 26 Jun 2014 23:44:06 GMT Chapter 084http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-084Thu, 26 Jun 2014 23:42:41 GMT Chapter 083http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-083Wed, 23 Apr 2014 22:19:18 GMT Chapter 082http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-082Mon, 21 Apr 2014 23:18:18 GMT Chapter 081http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-081Mon, 21 Apr 2014 23:17:17 GMT Chapter 080http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-080Fri, 14 Mar 2014 22:58:10 GMT Chapter 079http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-079Thu, 06 Mar 2014 23:51:51 GMT Chapter 078http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-078Thu, 27 Feb 2014 23:13:00 GMT Chapter 077http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-077Fri, 14 Feb 2014 00:10:25 GMT Chapter 076http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-076Sun, 09 Feb 2014 16:47:21 GMT Chapter 075http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-075-r9Sun, 16 Feb 2014 21:18:02 GMT Chapter 074http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-074Sun, 12 Jan 2014 22:21:19 GMT Chapter 073http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-073Tue, 07 Jan 2014 23:11:27 GMT Chapter 072http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-072Tue, 07 Jan 2014 23:04:45 GMT Chapter 071http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-071Tue, 17 Dec 2013 13:56:52 GMT Chapter 070http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-070Tue, 17 Dec 2013 13:55:20 GMT Chapter 069http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-069Sat, 30 Nov 2013 14:03:57 GMT Chapter 068http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-068Sat, 30 Nov 2013 14:01:57 GMT Chapter 067http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-067Sat, 30 Nov 2013 13:59:17 GMT Chapter 066http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-066Sat, 30 Nov 2013 13:57:34 GMT Chapter 065http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-065Sat, 30 Nov 2013 13:55:53 GMT Chapter 064http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-064Wed, 23 Oct 2013 11:48:00 GMT Chapter 063http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-063Wed, 23 Oct 2013 11:46:28 GMT Chapter 062http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-062Wed, 18 Sep 2013 22:11:57 GMT Chapter 061http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-061Sat, 07 Sep 2013 21:16:21 GMT Chapter 060http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-060Sat, 07 Sep 2013 21:13:32 GMT Chapter 059http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-059Fri, 23 Aug 2013 22:48:22 GMT Chapter 058http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-058Sat, 17 Aug 2013 11:04:34 GMT Chapter 057http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-057Fri, 09 Aug 2013 20:43:27 GMT Chapter 056http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-056Sun, 28 Jul 2013 12:42:02 GMT Chapter 055http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-055Sun, 21 Jul 2013 10:50:45 GMT Chapter 054http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-054Sun, 07 Jul 2013 12:15:52 GMT Chapter 053http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-053Sat, 29 Jun 2013 19:26:10 GMT Chapter 052http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-052Sun, 16 Jun 2013 15:57:34 GMT Chapter 051http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-051Sun, 09 Jun 2013 07:44:29 GMT Chapter 050http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-050Sun, 09 Jun 2013 07:41:47 GMT Chapter 049http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-49Wed, 22 May 2013 13:14:37 GMT Chapter 048http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-048Sun, 12 May 2013 07:37:58 GMT Chapter 047http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-047Fri, 03 May 2013 21:14:54 GMT Chapter 046http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-046Mon, 22 Apr 2013 18:04:03 GMT Chapter 045http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-045Sat, 13 Apr 2013 06:57:19 GMT Chapter 044http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-044Thu, 28 Mar 2013 16:44:08 GMT Chapter 043http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-043Sat, 16 Mar 2013 06:44:11 GMT Chapter 042http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-042Tue, 05 Mar 2013 06:52:15 GMT Chapter 041http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-041Fri, 01 Mar 2013 06:21:54 GMT Chapter 040http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-040Wed, 27 Feb 2013 12:07:36 GMT Chapter 039http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-039Mon, 25 Feb 2013 12:01:06 GMT Chapter 038http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-038Sun, 24 Feb 2013 11:37:00 GMT Chapter 037http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-037Sat, 23 Feb 2013 19:22:52 GMT Chapter 036http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-036Thu, 21 Feb 2013 20:35:24 GMT Chapter 035http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-035Thu, 21 Feb 2013 20:33:36 GMT Chapter 034http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-034Fri, 25 Jan 2013 23:54:51 GMT Chapter 033http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-033Sun, 13 Jan 2013 09:46:19 GMT Chapter 032http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-032Sat, 12 Jan 2013 12:08:52 GMT Chapter 031http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-31Wed, 09 Jan 2013 16:58:47 GMT Chapter 030http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-030Tue, 08 Jan 2013 11:59:11 GMT Chapter 029http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-029Fri, 04 Jan 2013 13:11:42 GMT Chapter 028http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chap-28Wed, 02 Jan 2013 18:00:18 GMT Chapter 027http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-027Tue, 01 Jan 2013 12:59:23 GMT Chapter 026http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-026Mon, 31 Dec 2012 15:21:52 GMT Chapter 025http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-025Sat, 29 Dec 2012 19:08:34 GMT Chapter 024http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-024Thu, 27 Dec 2012 12:56:59 GMT Chapter 023http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-023Mon, 17 Dec 2012 12:40:29 GMT Chapter 022http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-022Thu, 13 Dec 2012 19:55:38 GMT Chapter 021http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-021Tue, 11 Dec 2012 11:16:00 GMT Chapter 020http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-020Sun, 09 Dec 2012 12:31:19 GMT Chapter 019http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-019-r62Sat, 08 Dec 2012 10:40:35 GMT Chapter 018http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-018Thu, 06 Dec 2012 12:39:23 GMT Chapter 017http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-017Wed, 05 Dec 2012 12:29:01 GMT Chapter 016http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-016Tue, 04 Dec 2012 12:13:16 GMT Chapter 015http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-015Mon, 03 Dec 2012 12:45:43 GMT Chapter 014http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-014Sun, 02 Dec 2012 08:06:14 GMT Chapter 013http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-013Sat, 17 Nov 2012 11:20:43 GMT Chapter 012http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-012Wed, 31 Oct 2012 13:54:45 GMT Chapter 011http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-011Sun, 21 Oct 2012 19:10:22 GMT Chapter 010http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-010Fri, 19 Oct 2012 18:16:23 GMT Chapter 009http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-009Sat, 06 Oct 2012 11:41:04 GMT Chapter 008http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-008Sun, 23 Sep 2012 12:04:30 GMT Chapter 007http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-007Thu, 20 Sep 2012 13:04:13 GMT Chapter 006http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-006Sun, 09 Sep 2012 11:17:37 GMT Chapter 005http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-005Wed, 05 Sep 2012 16:11:24 GMT Chapter 004http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-004Wed, 05 Sep 2012 16:10:24 GMT Chapter 003http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-003Wed, 05 Sep 2012 16:09:28 GMT Chapter 002http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-002Mon, 10 Sep 2012 12:38:12 GMT Chapter 001http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-001Wed, 05 Sep 2012 16:06:07 GMT Chapter Extrahttp://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dau-Pha-Thuong-Khung/Chapter-ExtraThu, 28 Feb 2013 12:22:35 GMT